Hz. Davud (a.s.)

     Hz. Davud İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden olup hem peygamber, hem sultân yâni hükümdârdı. Soy bakımından Yakub aleyhisselamın Yehûda adlı oğluna dayanır. Süleyman aleyhisselamın babasıdır. Kudüs’te doğdu. Orada yaşadı ve orada vefat etti. Kendisine İbrânî dilinde Zebur kitâbı verildi. Sesi çok güzel ve tesirliydi. İsmi Kur’ân-ı kerîmde on altı yerde geçmektedir.

     Allahü teâlâ, Musa aleyhisselamdan sonra İsrailoğullarına birçok peygamberler gönderdi. Bu peygamberler insanları Tevratın hükümleriyle amel etmeye dâvet ettiler. Fakat zaman geçtikçe azgınlaşan İsrailoğulları, Tevratın hükümlerini değiştirdiler, peygamberlerini dinlemediler. Ahlâkları tamâmen bozuldu. Allahü teâlâ Amâlika kavmi hükümdârı Câlût’u karşılarına belâ gönderdi. Câlût, İsrailoğullarını vatanlarından sürüp çıkardı. Daha sonra Talut isimli bir hükümdâr gelerek memleket işlerini ve orduyu düzene koydu. Câlût’un üzerine yürüdü. Talut’un ordusunda bulunan Davud aleyhisselam, Câlût’u öldürdü. Talut’un ölümünden sonra Davud aleyhisselam İsrailoğullarının hükümdârı oldu.

     Bir müddet sonra Allahü teâlâ kendisine peygamberlik vazîfesi ve Zebur adlı kitabı verdi. İnsanları Allahü teâlânın dînine dâvet etti ve adâletle hükmetti. Filistin, Sûriye ve Arap Yarımadasının bir kısmını fethederek memleketi genişletti. Kudüs’ü başkent yaptı. Ayrıca Amman, Haleb, Nusaybin ve Ermenistan’ı da fethetti. Mescid-i Aksa adıyla Kur’ân-ı kerîmde bildirilen büyük bir mescidin inşâsını başlattı. Mescidin yapılıp bitirilmesi işini oğlu Süleyman aleyhisselama vasiyet ederek yüz yaşında vefat etti. Kabrinin Kudüs sûru dışında olduğu rivâyet edilir.

     Davud aleyhisselamın çok güzel ve tesirli bir sesi vardı. Kendisine İbrânî dilinde Zebur kitabı geldi. Bu kitap, manzum şeklinde olup eski manzum kitapların en meşhurudur. Zebur, meşhur dört ilâhî kitaptan biri olup Tevrattan sonra gönderilmiştir. Vaaz ve nasîhat şeklinde olup Tevratı kuvvetlendirdi. Onu açıklayıp onunla amel etmeye çağırdığından Tevratın hükümlerini yürürlükten kaldırmadı. Davud aleyhisselam hazret-i Musa’nın getirdiği dîni kuvvetlendirdiğinden resûl olmayıp Benî İsrail’e gönderilen nebîlerden biridir.

© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar, sadece kendi okullarında derslerine girdikleri öğrencileri için fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.