Konuşma Kuralları

Sesini ve Beden Dilini Etkili Kullanma Kuralları

• Konuşurken nefesimizi iyi ayarlamalıyız.

• Bizi dinleyenlerin işitebileceği bir sesle konuşmalıyız.

• Gerekli ve uygun olan yerlerde vurgu, tonlama ve duraklama yapmalıyız.
www.huseyinarasli.com
• Konuşurken taklitten ve özentiden uzak bir üslup kullanmalıyız.

• Kullandığımız jest ve mimiklerin sözlerimizle uyum içinde olmasına dikkat etmeliyiz.

• Canlandırma yapacağımız zaman sesimiz varlıkları ve kahramanları çağrıştırabilmeli.

• Bizi dinleyenlerle göz teması kurmalıyız.Konuşmada Uyulması Gereken Kurallar

• Konuşmaya uygun ifadelerle başlamalıyız.

• Bulunduğumuz ortama uygun bir konuşma tutumu geliştirmeliyiz.

• Konuşurken standart bir Türkçe kullanmalıyız.
(Standart Türkçe: Türkçenin toplumda saygınlık uyandıran, konuşma dilindeki farklılıkları ortadan kaldıran, yazımı Türk Dil Kurumu tarafından belirlenmiş, yazılan ve konuşulan ideal biçimidir.)

• Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurmalıyız.

• Konuşurken nezaket kurallarına uymalıyız.

• Konuşmamızın konusu olan bilgileri sıraya koyarak anlatmalıyız.

• Konuşmayı uygun ifadelerle bitirmeliyiz.  www.huseyinarasli.comTelaffuz Kusurları

Telaffuz kusurları nedeniyle söylenenler yeterince anlaşılmaz ve tekrar edilmek zorunda kalınır. Konuşmacı harfleri doğru telaffuz edemeyebilir veya konuşurken bazı heceleri yutabilir. Harflerin hatalı telaffuz edilmesi karşılıklı konuşmalarda pek dikkat çekmese de topluluk karşısında veya mikrofondan yapılan konuşmalarda derhal dikkat çeker. Bu tür hatalar konuşmacının anlaşılmamasına ya da yanlış anlaşılmasına yol açar.

Örneğin;

"Bu torpaklar hepimizin evladım!" cümlesinde "toprak" sözcüğü yanlış telaffuz edilmiştir.

"Pastadan bana da vecen mi?" cümlesinde "verecek misin" sözcüğü yanlış telaffuz edilmiştir.