Din Kültürü 8. Sınıf 5. Ünite Test-2

1. Çalışarak kazanmak yerine tembelliği ve hileyi teşvik eden, aileleri ekonomik sıkıntıya sürükleyen, zaman israfına sebep olan kötü alışkanlık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Uyuşturucu
b) Kumar
c) Alkol
d) Sigara
www.huseyinarasli.com

2. Kumar oynamak dinimizce kesinlikle haramdır. Çünkü kumarda alın teri dökülmeden, emek harcanmadan elde edilen bir haksız kazanç ya da kayıp söz konusudur. Oysa dinimiz ....................
Verilen bilgiler dikkate alındığında paragraftaki boşluğu en iyi tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) okumaya ve araştırmaya önem vermiştir.
b) aklımızı ve irademizi doğru kullanmamızı öğütlemiştir.
c) cehaletten uzak durmamızı öğütlemiştir.
d) emek harcayarak kazanç elde etmeyi öğütlemiştir.


3. Kumar oynayan kişiler hiçbir zaman bu durumdan kazançlı çıkmazlar. Çünkü kazanmanın bir de kaybetme tarafı vardır. Bugün kazanan yarın kaybedebilir. Kişi kaybettikçe daha da hırslanır. Kazanmak için tekrar oynar. Bu böylece devam eder ve sonunda kişi maddi-manevi yönden birçok yıkıma uğrar. Kumar oynayan kişi sadece para kaybetmez, zamanını da boşa geçirmiş olur. Oysa insan Allah'ın kendisine verdiği zaman nimetini en iyi şekilde ve Allah'ın Kur'an'da gösterdiği ilkeler çerçevesinde değerlendirmelidir.
Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi paragrafta verilen bilgilerle ilişkilendirilebilir?
a) "Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı duymayan bizden değildir."
b) "İçki bütün kötülüklerin anasıdır."
c) "İnsanların çoğu iki nimetin değerini takdir etmezler (bilmezler). Bunlardan biri sağlık, diğeri boş zamandır."
d) "Güçsüzün incindiği ve hakkını alamadığı bir toplum yücelemez."
www.huseyinarasli.com

4. Aşağıdakilerden hangisi kumarın sebep olduğu zararlara örnek olarak gösterilemez?
a) İnsanların maddi-manevi refah seviyelerini olumlu etkiler.
b) Aile düzenlerini bozar, yuvaları yıkar.
c) İnsanlar arasında kin ve düşmanlık tohumlarının atılmasına neden olur.
d) Aileleri ekonomik olarak sıkıntıya düşürür.


5. Kumarda kazandıkça veya kaybettikçe hırs artar, Kişinin kendisine, ailesine ve çevresine zarar verecek durumlar ortaya çıkar. Kumarda kaybedilen para, aile fertlerinin geçimi için gereklidir. Bu parayla ailenin giyim, kuşam, yiyecek, okul araç-gereçleri ve zorunlu ihtiyaçları karşılanabilir. Dolayısıyla malını kumarda harcamak aile fertlerinin haklarını gasp etmektir. Bu durum ailenin huzur ve mutluluğunu bozar.
Paragrafta verilen bilgiler aşağıdaki sorulardan hangisine bir cevap niteliğindedir?
a) Kumar ailelerin ekonomik yapısına ne tür bir katkı sağlar?
b) Kumarın ülke ekonomisine zararları nelerdir?
c) Kumar kişinin fizyolojik yapısına ne tür zararlar verir?
d) Kumar aile hayatına ne tür zararlar verir?


6. Peygamber Efendimiz rızkı elde etmek için alın teri dökerek çalışmanın önemine dikkat çekmiş ve bu konuda şöyle buyurmuştur: "En değerli kazanç, kişinin kendi elinin emeğiyle kazandığıdır." Hz. Muhammed (s.a.v.)
Peygamberimizin bu hadisine göre davranan bir kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?
a) Tarlasını ekip biçerek değerlendirir.
b) Bahis oyunlarında işi şansa bırakmaz, daha bilinçli oynar.
c) Bir ayakkabı ustasının yanında meslek öğrenir.
d) Ticaret yaparak helal yoldan ekmek peşinde koşar.
www.huseyinarasli.com

7. Akıl, sağlık ve zaman Allah’ın (c.c.) insanlara verdiği birer büyük nimettir. Çalışarak kazanmak yerine tembelliği ve hileyi teşvik etmek, zamanını boşa geçirmek, başkasının hakkını yemek dinimizin yasakladığı davranışlardandır. Çünkü insanın en değerli kazancı el emeği ile elde ettiği kazancıdır. Bu sebeple kumar, şans oyunları gibi kötü davranışlardan uzak durmalıyız.
Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Akıl ve sağlığın önemi
b) Alın teri ile kazanmanın önemi
c) Kötü alışkanlıkların zararları
d) Tembellikten kurtulma yolları


8. Dinimizde çalışarak ve helal yoldan kazanarak rızkımıza ulaşmak tavsiye edilmiştir. Bir insan alın teri dökerek ve emek harcayarak geçimini sağlamalıdır. Maddi ve manevi olarak huzurunu bozacak olan şans oyunlarından uzak durmalı, değerli zamanını böyle günahlar için harcamamalıdır.
Bu metinde aşağıdaki kötü alışkanlıklardan hangisinden uzak durmamız konusunda bir uyarı vardır?
a) Sigara
b) Falcılık
c) Kumar
d) Uyuşturucu


9. Kumar alışkanlığı insanı tembelliğe alıştırır. Çünkü kumarda kazanılan para hiç alın teri dökülmeden, emek harcanmadan elde edilir. Kolay yoldan para kazanmaya alışan bir kişi ise artık fabrikada çalışmaktan, tarlada ekin biçmekten, madende kömür kazmaktan kaçmaya başlar. Her işin kolayını, düzenbazlık tarafını bulmaya çalışır. Oysa dinimiz ...............
Verilen bilgiler dikkate alındığında paragraftaki boşluğu en iyi tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) çalışarak helâlinden kazanmayı emretmiştir.
b) Allah yolunda malımızla ve canımızla cihad etmeyi emretmiştir.
c) ilim öğrenmeyi ve öğretmeyi emretmiştir.
d) kötü alışkanlıklardan uzak durmayı emretmiştir.
www.huseyinarasli.com

10. Kumar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Sağlıklı arkadaş çevresi edinmemizi sağlar.
b) İnsanlar arasında düşmanlık tohumlarının atılmasını sağlar.
c) Zaman israfına sebep olur.
d) Aile düzenini bozar, yuvaları yıkar.


Sorular Hüseyin Araslı tarafından hazırlanmıştır.

© Telif Hakkı

Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar öğrencilerine fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.