Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Ailesi İçindeki Örnek Davranışları

Peygamber Efendimizi her konuda olduğu gibi ailesi içindeki örnek davranışlarıyla da bizlere örnek olmuştur. O (s.a.v.), aile bireylerine karşı sevgi, saygı, şefkat, merhamet duyguları besler, aile bireylerine adaletli davranır, her konuda onların görüşlerine başvururdu.

» Peygamberimiz aile bireylerine derin bir saygı duyardı.

» Peygamberimiz eşini ve çocuklarını çok severdi.

» Peygamberimiz aile bireylerine şefkat ve merhametle yaklaşırdı.
www.huseyinarasli.com
» Peygamberimiz aile bireyleri arasında ayırım yapmazdı.

» Peygamberimiz kendisi ve ailesiyle ilgili konularda aile bireylerinin görüşlerine başvurur, onlara danışırdı.

» Peygamberimiz ev işlerinde eşine yardım eder, üzerine düşen görevlerini fazlasıyla yapardı.

» Peygamberimiz sevgisini belli eder, bunun için aile bireyleriyle şakalaşır, hoş vakit geçirirdi.

Bir keresinde torunları Hasan ve Hüseyin, Peygamberimizden kendilerine deve almalarını istediler. Peygamberimiz torunlarının bu isteğini o anda yerine getiremedi. Ancak çocuklar üzülmesinler diye dört ayak oldu ve şakayla karışık onlara şöyle dedi: "Haydi binin, bundan iyi deve mi olur?" Bu oyunu oynarlarken Hz. Ömer geldi ve çocuklara "Ne güzel bineğiniz var!" dedi. Peygamberimiz de "Onlar da ne güzel biniciler!" diye buyurdu.

Peygamberimiz bir gün torunlarından birini kucağına almış, onunla şakalaşıyor ve onu öpüyordu. O'nun bu davranışını şaşkınlıkla seyreden bir arkadaşı "Ey Allah'ın Resulü! Benim on tane çocuğum var. Ama bugüne kadar hiçbirini öpmedim" dedi. Peygamberimiz onun bu sözlerine hayret etti ve "Merhamet etmeyene merhamet olunmaz." dedi.

Peygamberimiz kızlarının evlenmeleri sırasında önce onların görüşlerini almış ve onlarla birlikte karar vermiştir.

Peygamberimiz Hira Mağarasında Allah'tan ilk vahyi alınca çok korkmuş, heyecanlanmış ve hemen evine gidip durumu eşi Hz. Hatice'ye anlatmış, onun görüşüne başvurmuştur.