Kur'an Doğru Bilgiye Önem Verir

Doğru bilgi; gerçek, güvenilir ve kesin olan, zan ve tahmine dayalı olmayan bilgilere denir. Sözlerimizin, tercihlerimizin ve davranışlarımızın doğru olabilmesi için bilgilerimizin de doğru ve güvenilir olması gerekir. Kur'an; doğru bilgiye ulaşmayı teşvik eder, doğru bilgiye ulaşmanın yollarını açıklar ve bu konuda aklımızı, duyularımızı kullanmamızı ister. Çünkü doğru bilgi inancı güçlendirir. Bu sayede insan Rabb'ine daha çok yaklaşır.
www.huseyinarasli.com
"Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür." (Zümer suresi, 9. ayet)

Kur'an-ı Kerim şüpheli bilgilerden uzak durulmasını ister.

"Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur." (İsra suresi, 36. ayet)

"Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz." (Hucurat suresi, 6. ayet)
www.huseyinarasli.com
Doğruluğu kesin olmayan haber ve bilgilere göre davranmak, toplumda huzur ve barışı zedeler, insanlar arasında sevgi, saygı ve güveni azaltır.

"Kur’an’ı öğrenin, çünkü o sözlerin en güzelidir. Onda anlayışınızı derinleştirip kavrayışınızı genişletin. Çünkü o kalplerin baharıdır, nuruyla şifa bulun, zira o gönüllerin şifasıdır. Onu en güzel okuyuşla okuyun..." Hz. Ali


Kur'an'ın Doğru Bilgiye Önem Vermesinin Nedenleri:

• İnsanın inancının güçlenmesini ve bu sayede Rabb'ine yakınlaşmasını sağlamak
www.huseyinarasli.com
• İnsanın doğru davranışlara sahip olmasını sağlamak

• İnsanın doğru kararlar almasını sağlamak

• İnsanın doğru sonuçlara ulaşmasını sağlamak


Örnek Sorular

1. "Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz." (Hucurat suresi, 6. ayet)
Verilen bu ayet doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Bilginin kaynağı önemli değildir.
b) Şüpheli bilgiden uzak durulmalıdır.
c) Yanlış bilgi topluma zarar verebilir.
d) Yalancıların her söylediğine inanmamak gerekir.

CEVAP A


2. » "Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur." (İsra suresi, 36. ayet)
    » "Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz." (Hucurat suresi, 6. ayet)
Yukarıdaki ayetlerde vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yalancı insanlar cezalandırılmalıdır.
b) Pişmanlık tövbe etmeyi gerektirir.
c) Duyu organları ile bilgi edinilir.
d) Şüpheli şeylerden uzak durulmalıdır.

CEVAP D