Sıfatlarda Küçültme, Pekiştirme, Derecelendirme

Sıfatlarda Küçültme: Sıfatlarda küçültme -cik, -cük, -ce, -imsi, -imtırak ekleriyle yapılır. Aşağıdaki örneklerde yer alan sıfatların önüne getirilen küçültme ekleri, tamlanan durumundaki isimlerin anlamlarını küçültmüştür.

Küçük serçe → küçücük serçe (çok küçük serçe)

İri kedi → irice kedi (iriye yakın kedi)

Yeşil kazak → yeşilimsi kazak (yeşile yakın kazak)


Sıfatlarda Pekiştirme: Niteleme sıfatları anlam yönünden kuvvetlendirilerek pekiştirilmiş sıfatlar oluşturulur. Bu pekiştirme işlemi iki şekilde yapılır;

1. Pekiştirme yapılacak sıfatın ilk hecesine "p,r,s,m" harflerinden uygun olanı eklenip sıfat olan sözcük ile birleştirilir.

Siyah → simsiyah

Temiz → tertemiz

Mavi → masmavi

2. İkileme yoluyla, yani sıfat olan sözcüğün tekrarlanmasıyla yapılır.

Mavi mavi bulutlar

Çeşit çeşit elbiseler

Tatlı tatlı incirler


Sıfatlarda Derecelendirme: Sıfatlarda derecelendirme "en, çok, daha, pek..." gibi sözcüklerle yapılır.

Bu kitap daha güzel

En hızlı hayvan Çita

Çok sevimli bir bebek

SÖZCÜK TÜRLERİ DERS NOTLARI
İsim
İsim Tamlaması
Fiil
Fiilimsi
Sıfat (Ön Ad)
Sıfatlarda Anlam Özellikleri
Sıfat Tamlaması
Zarf (Belirteç)
Zamir (Adıl)
Edat (İlgeç)
Ünlem
Bağlaç