Allah Yaratandır

• Allah her şeyi bir düzen ve ölçüye göre yaratmıştır. Evrendeki bu düzen, denge ve uyum Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde anlatılmaktadır.

"Yedi göğü birbiriyle tam bir uyum içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir aksaklık göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?" (Mülk suresi, 3. ayet)

• Bu yaratma iki türlüdür. Birincisi yoktan var etmek olan yaratmadır. Örneğin Allah evreni yoktan var etmiştir.

"Bir şeyin olmasını dilediğinde O'nun işi "Ol!" demekten ibarettir. O da oluverir." (Yasin suresi, 82. ayet).

• Yaratmanın diğer biçimi ise var olandan başka bir şey yaratmaktır. Örneğin gökler ve yer bitişik iken ayrılmış, yeryüzü canlıların yaşaması için uygun bir hale getirilmiştir.

"Yaratmayı ilk başlatan da, devam ettiren de odur. Bu iş O'na göre pek kolaydır." (Rum suresi, 27. ayet).
www.huseyinarasli.com
Allah'ın yaratması süreklidir.

"... O (Allah), her an yaratma hâlindedir." (Rahmân suresi, 29. ayet)

• Esmaül Hüsna'dan "Hâlık" ismi her şeyi yaratan, "Bedî" ismi bir şeyi örneği olmadan yaratan, "Bârî" ismi ise örneği olmadan varlıkları icat eden demektir. Yüce Allah'ın subutî sıfatlarından "Tekvin" de yaratmak, yoktan var etmek anlamlarına gelir.

• Allah her şeyi yaşatandır. "Yeryüzündeki her canlının rızkı, yalnızca Allah'ın üzerinedir..." (Hud suresi, 6. ayet). İnsanın yaşaması için ona rızık veren, maddi imkanları sağlayan Allah, manevi olarak da ona yardım etmiştir. İnsana rehberlik etmesi, eğitmesi, öğretmesi için ona peygamberler ve kutsal kitaplar göndermiştir.
www.huseyinarasli.com
• Allah yarattığı varlıkları gözetendir. Yani Allah yarattığı varlıkları korur, ihtiyaçlarını karşılar. Ayrıca insana akıl ve irade vermiş, zaman zaman vahiy göndererek onları uyarmış, bilinçlendirmiş, terbiye etmiştir.

5. sınıf 1. ünite diğer konular için tıklayın ›

© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir.