Musikimizde Dinin İzleri

• İslam kültüründe musiki önemli bir yere sahiptir. Bunun en güzel örneklerinden biri, Peygamberimizin ilk ezanı, sahabenin en güzel seslilerinden biri olan Bilal-ı Habeşî’ye (r.a.) okutturmasıdır.

• İslam tarihinde duygu ve düşüncelerin ifadesinde musiki önemli bir rol oynamış, böylece "dinî musiki" ve "tasavvuf musikisi" türleri ortaya çıkmıştır. www.huseyinarasli.com

• Tasavvuf musikisinde ney, kudüm, tambur, bendir gibi çalgılar kullanılır.

• İlahi, naat, kaside tasavvuf musikisi türlerindendir.

devamını oku ››