Din Kültürü 11. Sınıf 2. Ünite Kısa Özet ve Önemli Kavramlar

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) Ünitesi


Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Şahsiyeti

• Dürüst ve güvenilir bir insandı. Bu yüzden ona "Muhammedül emin" demişlerdir.

• Affedici ve merhametliydi.

• Adaletliydi, hak ve hukuku gözetirdi.

• İnsanların küçük hatalarına müsamaha gösterir ve bu hataları düzeltmelerine fırsat tanırdı.

• Sabırlı, kararlı ve cesurdu.

• Alçak gönüllüydü. Kibirden daima uzak dururdu.Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Peygamberlik Görevi

• Hz. Muhammed (s.a.v.) kırk yaşına ulaştığında Allah (c.c.) tarafından kendisine vahiy gönderilmiş ve tebliğ ile görevlendirilmiş, Allah'tan gelen vahiyleri olduğu gibi insanlara aktarmıştır.

• Peygamberimiz Allah'tan gelen vahiyleri insanlara tebyin etmiş yani açıklamış ve öğretmiştir.

• İslam dininde hüküm koyma yetkisi, Allah’a (c.c.) ve Hz. Peygamber’e aittir. Peygamberimiz Kur'an'da yer almayan konularda teşri görevini yerine getirmiş yani hüküm koymuştur.

• Kur’an’ın ilk muhatabı olan Hz. Peygamber onu en iyi şekilde temsil etmiş yani anlamış ve yaşamıştır. Böylece söz, fiil ve davranışlarıyla insanlara örnek olmuştur.Hadis ve Sünnet

Hadis: Peygamber Efendimizin söylediği sözlere denir.

Sünnet: Peygamber Efendimizin söylediği sözler, yaptığı iş ve davranışlar, başkası yaptığında da uygun görüp onayladığı davranışlardır.

• Hadis ve sünnet kavramları birbirleriyle yakın ilişki içindedir. Ancak sünnet hadise göre daha kapsamlıdır. Sünnetin içerisinde hadis de yer alır.
www.huseyinarasli.com
• İslam alimleri sünneti üç bölümde incelemişlerdir. Bunlar; kavlî, fiilî ve takrirî sünnettir.

Kavlî Sünnet: Kavli sünnet Hz. Muhammed'in (s.a.v.) söylediği sözlerdir. Örneğin; "Temizlik imandan gelir", "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir"
www.huseyinarasli.com
Fiilî Sünnet: Peygamberimizin, İslam dininin ilkelerini uygularken ortaya koyduğu davranışlar, söylediği sözler fiili sünnettir.
www.huseyinarasli.com
Takrirî Sünnet: Peygamberimizin, sahabelerin yaptıkları davranışları uygun görüp onaylamasıdır.Başlıca Hadis Kaynakları

• Peygamber Efendimiz hayatta iken bazı sahabeler O'nun hadislerini ve sünnetini not ettiler. Peygamberimizin yaşamını yakından takip eden ve not alan başlıca sahabeler şunlardır:

» Ebu Hureyre (r.a.)

» Abdullah bin Ömer (r.a.)

» Hz. Aişe (r. anha)

» Enes bin Malik (r.a.)

• Peygamber Efendimizin vefatından sonra İslam coğrafyası çok genişledi. Sahabelerin bazıları savaşlarda şehit oldular, bazıları da vefat ettiler. Peygamberimizin sünnetini bilenlerin sayısı azaldı.
www.huseyinarasli.com
• Bazı art niyetli veya menfaatçi kişiler uydurma hadisler türetmeye başladılar.

• Bütün bu gelişmeler üzerine hadislerin toplanmasına, derlenip yazılmasına ihtiyaç duyuldu. Böylece "hadis" ilmi doğdu.

• Hadis çalışmaları hicrî II. asırdan itibaren başladı. Bu çalışmalar sonucunda Peygamber Efendimizin hadislerinin toplandığı en sağlam altı hadis kitabı oluşturuldu. "Kütüb-ü Sitte" adı verilen bu kaynaklar şunlardır;
www.huseyinarasli.com
Sahih-i Buhari: Muhammed bin İsmail el-Buhari'nin (öl. 869) derlediği hadis kitabıdır. Muhammed Buhari hazretleri altı yüz bin hadis rivayeti arasından titiz bir çalışma sonucunda seçtiği 7397 hadisi eserine almıştır.

Sahih-i Müslim: Müslim bin Haccac el-Kureyşi (öl.883) hazretlerinin eseridir. Müslim bin Haccac titiz bir çalışma yaparak eserine 3000 kadar hadis almıştır.
www.huseyinarasli.com
Sünen-i Ebu Davud: Süleyman bin Eş'as (öl. 888) hazretlerinin eseridir. Kitapta titiz bir çalışmayla seçilmiş yaklaşık 4800 hadis bulunmaktadır.

Sünen-i Nesâi: Ebu Abdurrahman Muhammed bin Şuayb en-Nesai (öl. 916) hazretlerinin eseridir. Kitapta titizlikle seçilmiş 5700 civarında hadis bulunmaktadır.
www.huseyinarasli.com
Sünen-i Tirmizi: Muhammed bin İsa Tirmizi (öl. 892) hazretlerinin derlediği hadis kitabıdır. Kitapta titiz bir çalışmayla seçilmiş yaklaşık 4800 hadis bulunmaktadır.

Sünen-i İbn Mâce: İbni Mâce olarak tanınan Muhammed bin Yezid (öl. 886) hazretlerinin eseridir. Kitapta titiz bir çalışmayla seçilmiş yaklaşık 4000 hadis bulunmaktadır.
www.huseyinarasli.com

Kütüb-i Sitte dışındaki meşhur hadis kaynakları ise şunlardır;

Müsned - Ahmed bin Hanbel (öl. 707)

Muvatta - İmam-ı Mâlik (öl. 795)

© Telif Hakkı
Sitedeki dokümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Tüm yayınlarımızın tek yasal yayın platformu huseyinarasli.com adresidir.