Servet-i Fünun Dönemi Roman ve Hikaye

» Türk edebiyatına ilk olarak Tanzimat edebiyatı döneminde giren roman ve hikaye türlerinde Batılı anlamda esas başarılı örnekler Servet-i Fünun yazarları tarafından verilmiştir. Edebî tarz romanların yazıldığı bu dönemde sanatçılar romanlarını yazarken realizm ve naturalizm akımlarını esas almışlardır.
www.huseyinarasli.com
» Romanlarda geçen olaylar daha çok seçkin zümre insanlarının hayatları ile ilgilidir. Hep İstanbul'daki saraylarda ve konaklarda geçen romanların kahramanları da okumuş, kültürlü, zengin, sanatla ilgilenen ve alafranga kişilerdir. Hikayelerde ise bir miktar İstanbul dışındaki Anadolu halkının yaşantısı da konu edilmiştir.

» Servet-i Fünun romanı Tanzimat romanına göre teknik bakımdan daha üstündür. Tanzimat romanındaki gereksiz tasvirler, olayın akışını kesen ara bilgiler vb Servet-i Fünun romanında terkedilmiştir. Bu dönem romanlarında gözleme önem verilmiş, kahramanların ruhsal çözümlemeleri yapılmıştır. www.huseyinarasli.com

» Servet-i Fünun romanında ağır bir dil, sanatkarâne bir üslup kullanılmıştır.

» Dönemin önemli roman yazarları; Halit Ziya, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit, Safvetî Ziya'dır.

» Dönemin hikaye yazarları gerek uzun gerekse kısa hikaye türünde başarılı örnekler vermişlerdir.
www.huseyinarasli.com
» Hikayelerde zengin sınıf yerine orta halli veya fakir insanların hayatlarına daha çok yer verilmiş, fakir ama mutlu yaşantılar ele alınmıştır. Bazen de hayal kırıklıkları, hayal-gerçek çatışmaları vb hikayelere konu edilmiştir.

» Dönemin önemli hikaye yazarları; Halit Ziya, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit, Ahmet Hikmet'tir.