Anlatım Bozuklukları Test-2

1.
I. Bunu yaparken herkesin fikir ve görüşlerine başvurdu.
II. Sanırım Yusuf buraya akşam gelmiş olmalı.
III. Simit ve çay içmek için çay bahçesine gittik.
IV. Ne demek istediğini bir türlü anlayamadım.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
a) I
b) II
c) III
d) IV2. Bir insanın kendisiyle ilgili kararlarına herkes karışamaz.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?
a) "bir" sözcüğü cümleden çıkarılarak
b) "kendisiyle ilgili kararlarına" sözü yerine "kendi kararlarına" sözü getirilerek
c) "herkes" sözcüğü yerine "kimse" sözcüğü kullanılarak
d) "ilgili" sözcüğünden sonra "özel" sözcüğü getirilerek3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
a) Verilen görevleri başarıyla yerine getirince ustanın gözüne battı.
b) Bayramda şehirde kimse kalmamıştı, tatile gitmişti.
c) Yumuşak huylu ol annen gibi herkesin kalbini kırma.
d) Onun yardımları yüzünden derslerinde başarılı oldu.4. Kaza olunca herkes panik oldu, otobüsten inemedi.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Özne-yüklem uyumsuzluğu
b) Eklerin yanlış kullanımı
c) Eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması
d) Deyim yanlışlığı5. Bütün arkadaşlarım beni destekliyor ve güveniyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Birbiriyle çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması
b) Yer tamlayıcısı eksikliği
c) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
d) Eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması6. Bu güzel yemekleri kesinlikle teyzem yapmış olabilir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledekiyle aynı türden bir anlatım bozukluğu vardır?
a) Ülkemizde yaşayan herkes seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
b) Sanırım bu inşaat bir ay sonra mutlaka biter.
c) Hepimiz babamın nasihatlerine uyduk ve mutluluğu bulduk.
d) Bu ülkede herkes trafik kurallarına uyuyor, bu nedenle kimse ceza almıyor.7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
a) Suçlu polisin yanına gelerek masum olduğunu söyledi.
b) Sınıfa en son giren öğrenci utangaç bir şekilde yerine oturdu.
c) Ne dediği anlaşılmayan adam, etrafa korkuyla bakıyordu.
d) Hastaların hepsini uzun uzun süzdükten sonra odaya girdi.