Din Kültürü 5. Sınıf 1. Ünite Balon Patlatma Oyunu

5. sınıf 1. ünite kavramları ile ilgili balon patlatma oyunu. Üzerinde ünite kavramı yazan ve balonlara bağlı olan sandıkları, balonu patlatarak trenin vagonuna düşürmeye çalış!


Akıllı tahtaya uyumlu olan bu etkinlik, ortaokul 5. sınıf öğrencilerine uygulanabilir dijital aktivitedir. Derslerde konuyu işledikten sonra pekiştirme amaçlı olarak akıllı tahtadan öğrencilere uygulayabilirsiniz.

Bir Bilgi: İslam dinine göre sadece Allah’a (c.c.) dua edilir. Bu konuyla ilgili Kur’an-ı Kerim’de "El açıp yalvarmaya lâyık olan ancak O’dur..." (Ra'd, 14.) ayeti Allah’tan (c.c.) başkasına dua edilmeyeceğine işaret etmektedir.

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın