Din Kültürü 6. Sınıf 2. Ünite Hz. Zekeriya (a.s.) Etkinlik

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 6. sınıf 2. ünite boşluk doldurma dijital aktivite. Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatı ile ilgili metindeki boşlukları uygun olan kelimelerle doldur!


Akıllı tahtaya uyumlu olan bu etkinlik, ortaokul 6. sınıf öğrencilerine uygulanabilir dijital aktivitedir. Derslerde konuyu işledikten sonra pekiştirme amaçlı olarak akıllı tahtadan öğrencilere uygulayabilirsiniz.

"Orada Zekeriyyâ rabbine dua edip dedi ki: 'Rabbim! Bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle! Kuşkusuz sen duayı işitmektesin.' ﴾38﴿ O mâbedde durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: 'Allah’ın bir kelimesini (Hz. İsâ’yı) tasdik edici, efendi, iffetli ve sâlih kullardan bir peygamber olarak Yahyâ’yı Allah sana müjdeliyor.' ﴾39﴿ Zekeriyyâ ise şöyle dedi: 'Rabbim! Bana ihtiyarlık gelip çattığı, üstelik karım da kısır olduğu halde benim nasıl oğlum olabilir?' Buyurdu ki: İşte böyle; Allah dilediğini yapar." (Âl-i İmran suresi)

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın