Din Kültürü 6. Sınıf 4. Ünite Boşluk Doldurma Etkinliği-6

"Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Hayatı" ünitesi ile ilgili dijital aktivite, akıllı tahta uyumlu interaktif etkinlik. Doğru kelimeleri kullanarak metindeki boşlukları doldur!


Akıllı tahtaya uyumlu olan bu etkinlik, ortaokul 6. sınıf öğrencilerine uygulanabilir dijital aktivitedir. Derslerde konuyu işledikten sonra pekiştirme amaçlı olarak akıllı tahtadan öğrencilere uygulayabilirsiniz.

Uhud Savaşında istediklerini tam olarak elde edemeyen Mekkeli müşrikler yaklaşık 12000 kişilik bir orduyla 627 yılında tekrar Medine'ye doğru yola çıktılar. Bunu haber alan Peygamberimiz, arkadaşlarıyla durumu görüşüp savunma amacıyla Medine şehrinin etrafına geniş ve derin bir hendek kazdırdı. Hendeği görünce şaşıran müşrikler yaklaşık bir ay kuşatma yaptılar. Sonunda askerin morali kırıldı ve müşrikler Mekke'ye dönmek zorunda kaldılar.

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın