Din Kültürü 6. Sınıf 4. Ünite İnteraktif Etkinlik Doğru-Yanlış

"Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Hayatı" ünitesi ile ilgili dijital aktivite, akıllı tahta etkinliği. Ekranda hızla uçan ögeleri doğru ya da yanlış olarak belirle!


Akıllı tahtaya uyumlu olan bu etkinlik, ortaokul 6. sınıf öğrencilerine uygulanabilir dijital aktivitedir. Derslerde konuyu işledikten sonra pekiştirme amaçlı olarak akıllı tahtadan öğrencilere uygulayabilirsiniz.

Peygamberimiz İslam davetini üç yıl boyunca gizli bir şekilde yaptı. Bu sürede Müslümanların sayısı kırka ulaşmıştı. Peygamberliğin üçüncü yılında Cebrail meleği tekrar vahiy getirdi. Bu vahiyde Allah şöyle buyuruyordu: "Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir." Bu emir üzerine Hz. Muhammed insanları açıkça İslam'a çağırmaya başladı.

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın