TDE 9. Sınıf 1. Ünite Boşluk Doldurma Dijital Etkinlik

Türk dili ve edebiyatı 9. sınıf giriş ünitesi ile ilgili interaktif boşluk doldurma etkinliği. Ekrandaki boşluklara doğru sözcükleri sürükle ve bırak!NOT: Etkinlik açılmazsa sayfayı farklı bir tarayıcıda açmayı deneyin.

Akıllı tahtaya uyumlu olan bu etkinlik, 9. sınıf öğrencilerine uygulanabilir dijital aktivitedir. Derslerde konuyu işledikten sonra pekiştirme amaçlı olarak akıllı tahtadan öğrencilere uygulayabilirsiniz. Tam ekran butonuna tıklayarak etkinliği tam ekranda görüntüleyebilirsiniz.

Edebiyat; duygu, düşünce ve hayalleri söz ya da yazıyla en güzel biçimde anlatma sanatıdır. Edebiyatın özünde güzellik, estetik duygusu vardır. Edebiyatın kökeni Arapça "edeb" kelimesidir.

"Edebiyat; tarihsel, sosyal ve kültürel olandan hareketle dille gerçekleştirilen güzel sanat etkinliklerine ve eserlerine verilen genel addır." (Şerif Aktaş)