TDE 9. Sınıf 3. Ünite Gruplandırma-2 Dijital Etkinlik

Türk dili ve edebiyatı 9. sınıf ŞİİR ünitesi "Türk Şiirinde Kullanılan Nazım Türleri" konusu ile ilgili interaktif gruplandırma etkinliği. Ögeleri ilgili olduğu bölüme sürükle ve bırak!NOT: Etkinlik açılmazsa sayfayı farklı bir tarayıcıda açmayı deneyin.

Akıllı tahtaya uyumlu olan bu etkinlik, 9. sınıf öğrencilerine uygulanabilir dijital aktivitedir. Derslerde konuyu işledikten sonra pekiştirme amaçlı olarak akıllı tahtadan öğrencilere uygulayabilirsiniz. Tam ekran butonuna tıklayarak etkinliği tam ekranda görüntüleyebilirsiniz.

Şiir, zengin imgelerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî türdür. Şiir, düş gücüne ve imgeye dayanır. İnsanın duygu dünyasına seslenir, insanda duygu uyandırır. Şiirde çağrışım, imge, sezgi önemli bir yer tutar. Ahenkli ve etkili bir söyleyiş ön plandadır.