Din Kültürü 7. Sınıf 2. Ünite Kavram Eşleştirme Etkinliği

2. ünite HAC konusu kavram eşleştirme interaktif etkinlik, dijital aktivite, akıllı tahta uyumlu. Ekranda verilen kavramları tanımlarıyla eşleştir!


Akıllı tahtaya uyumlu olan bu etkinlik, ortaokul 7. sınıf öğrencilerine uygulanabilir dijital aktivitedir. Derslerde konuyu işledikten sonra pekiştirme amaçlı olarak akıllı tahtadan öğrencilere uygulayabilirsiniz.

Hacca gelen Müslümanlar, sosyal ve ekonomik statülerinden sıyrılırlar. Allah’ın (c.c.) huzurunda mal, makam gibi farklılıkların önemsiz olduğunu ve tüm Müslümanların eşit olduğunu anlarlar. Hacı adayları giydikleri beyaz kıyafetlerle ölümü hatırlarlar ve ölmeden önce tövbe etme fırsatı bulurlar. Bu ibadet sayesinde hacılar diğer insanlara saygı gösterir, kırıcı davranışlardan kaçınır, canlılara zarar vermemeye özen gösterirler.

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın