Hz. Davud (a.s.) Animasyon Video

Din kültürü 5. sınıf 2. ünite "Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Davud a.s." video. 5. sınıf 2. ünite kazanımları.

Süre: 6.15 sn

Boyut: 61 MB


Hz. Davud, İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden olup hem peygamber hem sultân yâni hükümdârdı. Davud aleyhisselamın çok güzel ve tesirli bir sesi vardı. Kendisine İbrânî dilinde Zebur kitabı geldi. Bu kitap manzum şekildedir. Zebur, meşhur dört ilâhî kitaptan biri olup Tevrat’tan sonra gönderilmiştir. Vaaz ve nasîhat şeklinde olup Tevrat’ı kuvvetlendirdi. Onu açıklayıp onunla amel etmeye çağırdığından Tevrat’ın hükümlerini yürürlükten kaldırmadı.