Rubai (Gül ve Güneş)

Güneş’e "Ben doğayım!" diyen güzel

Sen ki beyitler içinde beytül gazel

Gülzarda açan müstesna bir gül

Aşkınla hayat bulur divane bülbül


Hüseyin Araslı, 27.01.2023, Denizli.