Din Kültürü 5. Sınıf 3. Ünite Sunu

"Adap ve Nezaket" ünitesi ile ilgili sunu, slayt. Bu sunuyu indirmeye gerek kalmadan isterseniz akıllı tahtadan, isterseniz bilgisayardan çevrim içi görüntüleyebilirsiniz.BİR BİLGİ: Adap kelimesi edep kelimesinin çoğuludur. Edep; iyi ahlak, terbiyeli olmak ve güzel davranış demektir. İnsan ilişkilerini düzenleyen, kolaylaştıran ve güzelleştiren toplumsal kurallara adap/edep kuralları denir. İnsanın çevresindekilere karşı gösterdiği kibar, görgülü davranışlara ise nezaket denir.

Bu sunu, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.