Din Kültürü 5. Sınıf 5. Ünite Sunu

"Çevremizde Dinin İzleri" ünitesi ile ilgili sunu. Bu sunuyu indirmeye gerek kalmadan isterseniz akıllı tahtadan, isterseniz bilgisayardan çevrim içi görüntüleyebilirsiniz.BİR BİLGİ: Mimari; bina yapma ilmi ve sanatıdır. Din; milletlerin örf ve adetlerini, sanat anlayışlarını, yaşam tarzlarını ve mimari anlayışlarını etkilemiştir. İslam dini, insanların hayata bakış açılarını zenginleştirmiş ve insanlar da bu zenginliği mimari eserlerine yansıtmıştır. İslam dini, birlikte yaşamaya ve şehir kültürüne büyük önem vermiştir.

Bu sunu, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.