Fiil

FİİLLER

› Varlıkların yaptıkları hareketleri, oluşları, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri zamana ve kişiye bağlı olarak anlatmada kullanılan sözcüklere fiil denir.

› Fiiller kip (zaman) ve kişi (şahıs) eklerini alarak çekimlenirler ve mastarları ile isimlendirilirler.

› Mastar, fiil kök veya gövdesinin "-mek, -mak" eklerini almış hâlidir. Bu ekler atıldığında geriye sadece fiil kalır.

› Bir sözcüğün fiil olup olmadığını anlamak için olumsuzluk ve mastar ekleri kullanılır. Sözcüğe "-me, -ma" olumsuzluk ekini ya da "-mek, -mak" mastar ekini getirebiliyorsak o sözcük fiildir; aksi halde isimdir.


Anlamlarına Göre Fiiller

Yapılarına Göre Fiiller

Fiil Çekimi

     a) Haber (Bildirme Kipleri)

     b) Dilek (Tasarlama) Kipleri

Fiillerde Olumsuzluk ve Soru

Fiillerde Anlam (Zaman) Kayması

Ek Fiil

Ek Fiilin Görevleri

Ek Fiilin Cümleye Kattığı Anlamlar

Fiilimsiler

Fiilde Çatı

     a) Özne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller

     b) Nesne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller

© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar, sadece kendi okullarında derslerine girdikleri öğrencileri için fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.