Din Kültürü 9. Sınıf 3. Ünite İslam ve İbadet Özet

3. ÜNİTE İSLAM VE İBADET
• İslam'da İbadet ve Kapsamı
• İslam'da İbadetin Amacı ve Önemi
• İslam'da İbadet Yükümlülüğü
• İslam'da İbadetlerin Temel İlkeleri
• İslam'da İbadet Ahlak İlişkisi
• Bakara Suresi 177. ayet
• 3. Ünite Test-1
• 3. Ünite Test-2
• 3. Ünite Test-3
• 3. Ünite Değerlendirme Testi


Kazanım ve Açıklamaları

1. İslam’da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. İslam’da ibadetin kapsamı konusunda Allah’ın rızasına dayanan her davranışın ibadet olduğuna, bazı ibadetlerin (namaz, oruç, hac, zekât gibi) belirli bir vaktinin ve uygulanma şeklinin olduğuna, bazı ibadetlerin ise belirli bir vaktinin olmadığına değinilir.

2. İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder.

3. İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. Mükellef ve ef’al-i mükellefîne (farz, vacip, sünnet, mendup, mübah, haram ve mekruh) yer verilir.

4. İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. İslam’da ibadetlerin temel ilkeleri kapsamında; “Kur’an ve sünnete uygunluk”, “niyet”, “ihlas” konularına yer verilir. Ayrıca ibadetlerde bidatlerden kaçınmanın önemine değinilir.

5. İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. İbadetlerin teşri hikmeti üzerinde durulur ve ibadetlerin toplumsal yönüne değinilir.

6. Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.