Hicret

Akabe biatlarından sonra Müslümanların çoğu gizlice Medine'ye göç ettiler. Geride ise Peygamber Efendimiz, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali ve birkaç Müslüman kalmıştı. Hicret haberini duyan müşrikler İslam'ın yayılmasının önüne geçemeyeceklerini anlayınca Peygamberimizi öldürmeye karar verdiler.
Suikast girişimi: Müşrikler her kabilenin gençlerinden suikastçılar seçip Peygamberimizin evini kuşattılar. Ancak Yüce Allah Mekkeli müşriklerin bu hain planını Peygamberimize önceden haber verdi. Bir süre sonra evin etrafında bekleyen müşrikler derin bir uykuya daldılar ve Peygamberimiz evinden çıkıp onların arasından geçip gitti. Hz. Ebu Bekir ile buluşup Medine'ye doğru yola çıktı. Kendi yatağında da müşrikleri oyalamak ve üzerinde bulunan emanetleri sahiplerine vermek üzere Hz. Ali'yi yatırdı. Müşrikler uyanıp da Peygamberimizi öldürmek üzere evine girdiklerinde yatakta Hz. Ali'yi gördüler. Sonrasında iz sürücülerle birlikte hemen peşine takıldılar. O'nu yakalayana büyük ödüller vaad ettiler. www.huseyinarasli.com


Sevr Mağarası: Peygamber Efendimiz arkadaşıyla birlikte Medine yolunda Sevr Dağı'ndaki bir mağarada üç gün gizlendiler. Müşriklerin adamları, Peygamberimiz ve Hz. Ebu Bekir içerideyken mağaranın ağzına kadar geldiler. Hz Ebu Bekir bu durumdan çok endişelendi. Peygamberimiz "Üzülme, Allah bizimledir." diyerek onu teselli etti. Bu sırada müşrikler gelmeden önce Allah'ın emriyle bir güvercin mağaranın girişine yuva yapmış, bir örümcek de ağ örmüştü. Bunu gören müşrikler "Bu örümcek ağını ya da bu yuvayı bozmadan buraya girmiş olamazlar!" diyerek geri döndüler.
www.huseyinarasli.com

İlk Cuma Namazı: Bu olaydan sonra tekrar yola çıkan Peygamberimiz Medine yakınlarına geldiğinde Kuba köyünde mola verdi, burada bir mescit yaptı ve bu mescitte ilk cuma namazını kıldı.


Medine'ye Varış: Peygamberimiz ve Hz. Ebu Bekir 622 yılının Eylül ayında Medine'ye ulaştılar ve büyük bir sevgi gösterisiyle karşılandılar. Peygamberimiz Medine'de kendi evi yapılıncaya kadar Ebu Eyyub el-Ensarî'nin evinde misafir oldu.


Muhacir: İslamiyet uğruna her şeylerini Mekke'de bırakıp Medine'ye göç eden Müslümanlara denir.
www.huseyinarasli.com
Ensar: Muhacirleri Medine'de karşılayan ve her şeylerini onlarla paylaşan Müslümanlara denir.


Hicretin İslam Tarihindeki Önemli Sonuçları:

» 23 yıllık peygamberliğin Mekke dönemi sona ermiş, Medine dönemi başlamıştır.

» Müslümanlar Mekkeli müşriklerin baskılarından kurtulmuşlardır.
www.huseyinarasli.com
» Peygamberimiz Medine'de İslam'ı anlatabileceği özgür bir ortama kavuştu ve İslam dini daha hızlı yayıldı.

» Bu kentin "Yesrib" olan adı "Medine" olarak değişmiştir.

» Hicret, Hz. Ömer zamanında hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.