Hz. Muhammed (s.a.v.) Çalışmayı Sever, Zamanı İyi Değerlendirirdi

• Hz. Muhammed (s.a.v.) bütün Peygamberler gibi kazancını çalışarak sağlamış, insanların rızıklarına ulaşmak için çalışmalarını, helal yoldan ve emek harcayarak kazanç elde etmelerini tavsiye etmiştir.

     "Hiç kimse el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir." Hz. Muhammed (s.a.v.)

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) yaptığı işler;

     » Çocukluk çağında ÇOBANLIK

     » Gençlik çağından itibaren Peygamberlik dönemine kadar TİCARET

     » Peygamberlik döneminden itibaren EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ. Örneğin Mekke döneminde Darül Erkam'da, Medine döneminde Suffe'de dersler vermiştir.

• Peygamberimiz yapılan çalışmanın sağlam ve düzgün olmasına önem vermiştir.

     "Sizden biriniz bir iş yaptığı zaman, onu en güzel şekilde yapsın." Hz. Muhammed (s.a.v.)

• Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de çalışmayı teşvik etmiş, zamanın boşa geçirilmemesini istemiştir.

     "Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul ve yalnız Rabbine yönel." ( İnşirah suresi, 7. ayet)

     "Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka birşey yoktur." ( Necm suresi, 39. ayet)

• Peygamber Efendimiz de zamanın insan için önemli olduğunu vurgulamış ve kendisi zamanını en verimli şekilde değerlendirmiştir.

     "İnsanların çoğu iki nimetin değerini takdir etmezler (bilmezler). Bunlardan biri sağlık, diğeri boş zamandır." Hz. Muhammed (s.a.v.)

     "İki günü eşit olan aldanmıştır." Hz. Muhammed (s.a.v.)

• Peygamberimiz yapılacak olan bir işin tembellik edilerek ertelenmemesi gerektiğini vurgulamıştır.

     "Elinizde bir ağaç fidanı varsa kıyamet kopmaya başlasa bile onu dikecek vaktiniz olursa mutlaka dikin." Hz. Muhammed (s.a.v.)

• Peygamberimize borcu olan bir adam borcunu ödemek üzere O'nunla sözleşti. Peygamberimiz buluşacakları yere tam zamanında geldiği halde adam gelmemişti. Uzun bir süre bekleyen Hz. Muhammed, adam geldiğinde ona zamanın değerli olduğunu, verilen sözlerin vaktinde yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

• Bir gün Hz. Muhammed'in yanına gelen bir adam ondan yiyecek bir şeyler istemişti. Peygamberimiz:
─ Senin evinde hiç eşya yok mu?
─ Var, dedi adam. Bir kısmıyla örtündüğümüz, bir kısmını yere serdiğimiz bir kilim, bir de su kabımız var.
Peygamberimiz:
─ Onları bana getir, dedi.
Adam eşyaları getirince Peygamberimiz yanındakilere dönerek:
─ Bunları kim satın almak ister, diye sordu. Daha sonra kilimin açık artırma ile iki dirheme (dirhem: Arapların eski para birimi) satılmasını sağladı. Parayı sahibine vererek:
─ Bir dirhemiyle ailene yiyecek al, ötekiyle de bir balta satın alıp bana getir, dedi.
Peygamberimiz adamın getirdiği baltaya kendi elleriyle bir sap taktı ve şöyle dedi:
─ Haydi şimdi git, bununla odun kes ve sat. 15 gün çalış, sonra yanıma gel.
Adam 15 gün çalıştıktan sonra 10 dirhem kazanmış olarak Hz. Muhammed'in yanına geldi. Bu parayla kendine ve ailesine elbise ve yiyecek almıştı. Bu duruma çok sevinen Peygamberimiz şöyle dedi:
─ Dilenciliğin kıyamet günü yüzünde bir leke gibi görünmesinden, böylesi senin için daha hayırlıdır.

" Kişiye her gün bir balık vereceğine ona balık tutmasını öğret." Anonim