Din Kültürü 8. Sınıf 2. Ünite Test-1

İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
Kazanım 8.2.1.

1. "Onların (zenginlerin) mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır." (Zâriyât suresi, 19. ayet)
Yukarıda verilen ayet-i kerime meali, aşağıdaki ibadetlerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?
a) Namaz
b) Zekat
c) Hac
d) Oruç2. "Mü'minler birbirlerine merhamet etmekte, birbirlerini sevmekte ve birbirlerini korumakta bir vücudun organları gibidir. Vücudun herhangi bir organı hastalandığında bütün vücut bundan rahatsız olur." (Hz. Muhammed s.a.v.)
Aşağıdaki seçeneklerde yer alan olaylardan hangisi, hadiste belirtilen duruma örnek gösterilebilir?
a) Terör örgütüyle girilen çatışmada iki askerimizin şehit olması, tüm ülkeyi yasa boğdu.
b) Tekerlekli sandalyeye mahkum olan bir vatandaş, rampası olmadığı için belediye otobüsüne binemeyince durakta mahsur kaldı.
c) Tarladaki ekinini biçtirip traktörüyle eve getiren İbrahim dayı, tek başına buğdayı boşaltamayınca 4 kişi tutup ücretlerini vererek işini gördürdü.
d) İyi bir liseye girmek için çok çalışan Fatma, sonunda emeklerinin karşılığını aldı.3. "Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlarla mallarını paylaşan, onlara yardım eden Medineli Müslümanlara "yardım edenler" anlamında ............... adı verilmiştir.
Cümledeki boş alana aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılmalıdır?
a) Muhacir
b) Ensar
c) Ehl-i Beyt
d) Vahiy Katibi4. "Takva sahipleri (sorumluluk bilinci taşıyanlar), bollukta da darlıkta da Allah için infak ederler (harcarlar)..." (Al-i İmran suresi, 134. ayet)
Yukarıda yazılı olan ayet mealinden, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşırız?
a) Paylaşmak huzur ve güveni artırır.
b) Paylaşmak zenginlere mahsus bir davranıştır.
c) Paylaşmak zengin ile fakir arasında sevgi bağı kurar.
d) Paylaşmak için zengin olmak gerekmez.5. Aşağıda yer alan hadis-i şeriflerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) "Yetimin başını okşa, yoksulu doyur." Hz. Muhammed (s.a.v.)
b) "Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir." Hz. Muhammed (s.a.v.)
c) "Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir miras bırakamaz." Hz. Muhammed (s.a.v.)
d) "Her kim eli darda olan borçluya kolaylık gösterirse Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir." Hz. Muhammed (s.a.v.)6. Aşağıda yer alan hadis-i şeriflerden hangisinde İslam dininin paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önem vurgulanmaktadır?
a) "Her kim eli darda olan borçluya kolaylık gösterirse Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir." Hz. Muhammed (s.a.v.)
b) "Irmak kenarında olsanız dahi abdest alırken israftan kaçınınız." Hz. Muhammed (s.a.v.)
c) "İki nimet vardır ki insanların çoğu bunda aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit!" Hz. Muhammed (s.a.v.)
d) "Danışan asla pişman olmaz." Hz. Muhammed (s.a.v.)7. Güzel dinimiz İslam'da paylaşma ve yardımlaşma çok önemlidir. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de çok defa vurgulanmıştır. Yüce Allah gerçek anlamda Allah'a yakın olanların zengin de olsalar, fakir de olsalar Allah için yardımda bulunduklarını bildirmiştir. Allah böyle davrananları sever.
Metinde verilen bilgiler, aşağıdaki ayetlerden hangisiyle aynı doğrultudadır?
a) "Ve onlar ki kendilerine emanet edileni korur, verdikleri sözü yerine getirir ve şahitliklerini (dosdoğru) yaparlar." (Mearic suresi, 32. 33. ayetler)
b) "Takva sahipleri, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar (infak ederler). Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever." (Âl-i İmran suresi, 134. ayet)
c) "...Onların (müminlerin) işleri aralarında danışma iledir..." (Şûrâ suresi, 38. ayet)
d) "(Resulüm) Biz seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdik." (Enbiya suresi, 107. ayet)8.
» "Yetimin başını okşa, yoksulu doyur." Hz. Muhammed (s.a.v.)
» "Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir." Hz. Muhammed (s.a.v.)
Peygamber Efendimizin bu hadislerinde öne çıkan ortak tema aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hoşgörülü olma
b) Paylaşma ve yardımlaşma
c) Doğayı ve çevreyi koruma
d) Sabır ve cesaret9. İslam'ın ilk dönemlerinde müşriklerin baskı ve eziyetleri sonucunda Medine'ye hicret etmek zorunda kalan Mekkeli Müslümanlara sahip çıkan, onlara maddi-manevi bütün imkanlarını seferber eden Medineli Müslümanlar, ............... konusunda çok güzel örnek teşkil ederler.
Paragrafta yer alan boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa doğru bir ifade olur?
a) Merhamet ve hoşgörü
b) Fikir alışverişinde bulunma
c) Paylaşma ve yardımlaşma
d) Kahramanlık ve cesaretDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı