Din Kültürü 8. Sınıf 2. Ünite Test-1

İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM-1

1. "Onların (zenginlerin) mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır." (Zâriyât suresi, 19. ayet)
Yukarıda verilen ayet-i kerime meali, aşağıdaki ibadetlerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?
a) Namaz
b) Zekat
c) Hac
d) Oruç


2. "Mü'minler birbirlerine merhamet etmekte, birbirlerini sevmekte ve birbirlerini korumakta bir vücudun organları gibidir. Vücudun herhangi bir organı hastalandığında bütün vücut bundan rahatsız olur." (Hz. Muhammed s.a.v.)
Hadis-i şerifte aşağıdaki güzel davranışlardan hangisi vurgulanmıştır?
a) Dayanışma
b) Tevekkül
c) Cesaret
d) Danışma


3. "Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlarla mallarını paylaşan, onlara yardım eden Medineli Müslümanlara "yardım edenler" anlamında ............... adı verilmiştir.
Cümledeki boş alana aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılmalıdır?
a) Muhacir
b) Ensar
c) Ehl-i Beyt
d) Vahiy Katibi


4. "Takva sahipleri (sorumluluk bilinci taşıyanlar), bollukta da darlıkta da Allah için infak ederler (harcarlar)..." (Al-i İmran suresi, 134. ayet)
Yukarıda yazılı olan ayet mealinden, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşırız?
a) Paylaşmak huzur ve güveni artırır.
b) Paylaşmak zenginlere mahsus bir davranıştır.
c) Paylaşmak zengin ile fakir arasında sevgi bağı kurar.
d) Paylaşmak için zengin olmak gerekmez.


5. Aşağıda yer alan hadis-i şeriflerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) "Yetimin başını okşa, yoksulu doyur." Hz. Muhammed (s.a.v.)
b) "Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir." Hz. Muhammed (s.a.v.)
c) "Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir miras bırakamaz." Hz. Muhammed (s.a.v.)
d) "Her kim eli darda olan borçluya kolaylık gösterirse Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir." Hz. Muhammed (s.a.v.)
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI