Din Kültürü 8. Sınıf 2. Ünite Test-7

SADAKA-2

1. İstanbul'un Üsküdar semtinde yer alan İmrahor Camii'nin avlusunda bir sütun bulunmaktadır. Bir metre yüksekliğinde, yaklaşık otuz santimetre çapında, ortası çukur ve pembe renkli bu sütun İstanbul'da sayıları oldukça azalan sadaka taşlarından birisidir. Bu sadaka taşının Kanuni Sultan Süleyman devrinden kaldığı tahmin edilmektedir. O dönemde taşın yanından geçen varlıklı insanlar, mahallenin fakir insanları için belirli miktarda parayı taşın üzerindeki çukurlara bırakırlarmış. Mahallenin fakirleri de bir öğün açlıklarını giderecek kadar para alır, gerisini diğer ihtiyaç sahiplerine bırakırlarmış. Böylece bu taşlar, zenginler ile fakirler arasında köprü vazifesi görürmüş.
Paragrafta verilen bilgilere göre sadaka taşları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Sadaka taşları varlıklı insanların toplum tarafından tanınmasında büyük rol oynarmış.
b) Sadaka taşları zenginler ile fakirler arasında bir köprü görevi görürmüş.
c) Sadaka taşları sayesinde fakir ve muhtaç insanlar ihtiyaçlarını karşılarmış.
d) Sadaka taşları sayesinde fakirlerin gururu incitilmeden yardım yapılırmış.


2. (I)Bir kişinin kendi isteğiyle ve sadece Allah rızası için yaptığı maddi-manevi her türlü yardıma ve iyiliğe sadaka denir. (II) Sadaka vermek farz bir ibadettir. (III) Sadaka vermek için zengin olma şartı yoktur. (IV)Sadaka maddi olarak verilebildiği gibi, manevi olarak da yerine getirilebilir.
Sadaka ibadetiyle ilgili yukarıdaki metinde yer alan kaç numaralı cümlede bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV


3. Sadaka sadece maddi yardımlarla olmaz. İnsanın bilgisini ve tecrübesini diğer insanlarla paylaşması bir sadakadır. Yine bir yoksulun para, yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamak sadaka olduğu gibi her türlü güzel ve yararlı davranış da sadakadır. Bir hastayı veya yaşlıyı ziyaret etmek, karşılaştığımız bir insana güler yüzle selam vermek, insanlarla tatlı dille konuşmak birer sadakadır.
Paragrafta verilen bilgilere göre aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi manevi sadaka türüne örnek gösterilemez?
a) Kardeşini güler yüzle karşılaman da bir iyiliktir.
b) Güzel söz sadakadır.
c) İki kimsenin arasını bulup barıştırmak sadakadır.
d) Bir hurma tanesi de olsa sadaka olarak verin. Çünkü o, az da olsa açlığı dindirir.


4. Ramazan ayında bayramdan önce verilmesi gereken ve zengin olan her Müslümanın vermesi vacib olan sadaka türüne ne ad verilir?
a) Sadaka-i cariye
b) Zekat
c) Fitre
d) Fidye


5.
» Allah rızası için yapılan bir yardım ve iyiliktir.
» Bu yardımı yapmak sünnettir.
» Bu yardımı yapmak için zengin olmak gerekmez.
» Maddi ve manevi olarak yerine getirilebilir.
Yukarıdaki şartların hepsini kapsayan ibadet türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zekat
b) Oruç
c) Sadaka
d) Kurban


6.
» Nisap miktarı malı olan her Müslümana vacibtir.
» Ailedeki her birey için aile reisi tarafından kişi başına verilir.
» Miktarı, bu sadakayı veren kişinin bir günlük yiyecek masrafı kadardır.
Yukarıdaki maddelerde yer alan bilgiler hangi ibadet türü ile ilgilidir?
a) Fitre (Fıtır sadakası)
b) Sadaka-i cariye
c) Zekat
d) Kurban
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI