Din Kültürü 8. Sınıf 2. Ünite Test-7

Maun Suresi ve Anlamı
Kazanım 8.2.5.

1. (I)Maun suresi Kur'an-ı Kerim'in sonuncu suresidir. (II)Yedi ayetten oluşan bu sure, Mekke döneminde indirilmiştir. (III)Adını, son ayetinde geçen “maun” sözcüğünden alır. (IV)“Eraeytellezi” suresi olarak da bilinir.
Maun suresi ile ilgili metinde verilen numaralandırılmış cümlelerden hangisi yanlış bilgi içermektedir?
a) I
b) II
c) III
d) IV2. Maun suresinin adını aldığı "maun" sözcüğünün anlamı nedir?
a) yardım
b) hoşgörü
c) temiz olmak
d) oruç tutmak3. Eraeytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî yedu'ulyetîm. Velâ yehuddü alâ taâmil miskîn. Feveylün lil musallîn. ..................................... Ellezîne hüm yürâûne ve yemneun elmâûn.
Maun suresindeki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle doldurulursa sure doğru bir şekilde tamamlanmış olur?
a) Ellezîne an salâtihim sâhûn
b) Ellezîne hüm salâtihim sâhûn
c) Ellezîne hüm an salâtihim
d) Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn4. Maun Suresi: "Gördün mü o hesap gününü yalanlayanı! İşte o yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar."
Maun suresinin anlamını dikkate aldığımızda aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?
a) Yetimlere iyi davranmalıyız.
b) Namazlarda riyakâr davranmalıyız.
c) Yoksulları doyurmalıyız.
d) Ahirete inanmalıyız.5. "Gördün mü o hesap gününü yalanlayanı! İşte o yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar." Maun suresi
Maun suresinin Türkçe anlamında altı çizili bölümde eleştirilen insan davranışı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lütufkârlık
b) Tamahkârlık
c) Riyakârlık
d) Cefakârlık6. Maun suresinin ana konusu, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Tevhid inancının içeriğinin açıklanması
b) Yardımın sadece Allah’tan isteneceğinin ve kulluğun yalnızca O’na yapılacağının vurgulanması
c) Yardımseverlik, yoksulu doyurmak gibi güzel ahlaki davranışların kişiye kazandırdığı sevapların vurgulanması
d) Hesap gününü yalanlayan nankör kişinin ve gösteriş için ibadet eden kişinin anlatılmasıDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı