Din Kültürü 8. Sınıf 2. Ünite Test-6

Hz. Şuayb’ın (a.s.) Hayatı
Kazanım 8.2.4.

1. Şuayb aleyhisselam hangi şehir halkına peygamber olarak görevlendirilmiştir?
a) Kudüs halkına
b) Şam bölgesine
c) Ninova halkına
d) Medyen ve Eyke halkına2. Yüce Allah Medyen halkına, kendilerini doğru yola dâvet etmesi için Şuayb aleyhisselamı peygamber olarak gönderdi. Şuayb aleyhisselam onlara nasîhatlerde bulunup Allah’a şirk koşmamalarını ve yalnızca O’na ibâdet etmelerini, alışverişte, ölçü ve tartıda haksızlık ve hîle yapmamalarını, yeryüzünde bozgunculuk yapmamalarını söyledi.
Metinde verilen bilgilere göre Medyen halkı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Kendi elleriyle yaptıkları heykellere tapıyorlardı.
b) Allah'a şirk koşmuyorlar, putlardan uzak duruyorlardı.
c) Yaptıkları alışverişlerinde dürüst davranmıyorlardı.
d) Yabancılara ve güçsüzlere haksızlık yapıyorlardı.3. Medyenliler Şuayb Peygamberin öğütlerini dinlemeyince Allah'tan kendilerine büyük bir azap geldi ve hepsi de helâk oldular. Hiçbiri sağ kalmadı. Sanki o beldede yaşamamış gibiydiler. Bu olaydan sonra Şuayb aleyhisselam hangi şehir halkına doğru yolu göstermekle vazifelendirildi?
a) Yemen
b) Eyke
c) Semud
d) Taif4. Şuayb aleyhisselamın kızıyla evlenen ve kendisine damat olan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hz. Hud (a.s.)
b) Hz. İsa (a.s.)
c) Hz. Musa (a.s.)
d) Hz. Yunus (a.s.)5.
I- Mekke'ye yerleşmesi
II- Eyke halkını Allah'ın dinine davet etmesi
III- Eykeliler'in inanmayıp helak olmaları
IV- Medyen halkını Allah'ın yoluna davet etmesi
V- Medyenliler'in inanmayıp helak olmaları
Yukarıdaki maddelerde Hz. Şuayb'ın hayatıyla ilgili olaylar verilmiştir. Bu olaylar oluş sırasına göre sıralandığında doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
a) IV-V-II-III-I
b) II-III-IV-V-I
c) II-III-IV-I-V
d) I-II-III-IV-VDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı