Din Kültürü 8. Sınıf 1. Ünite Test-2

KADER VE KAZA İNANCI-2

1.
» "Gerçekten biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık." (Kamer suresi, 49. ayet)
» "Her şeyi yaratmış, ona bir ölçü, biçim ve düzen vermiştir." (Furkan suresi, 2. ayet)
» "Gökten bir ölçüye göre suyu indiren odur. Biz onunla (kupkuru), ölü bir memlekete hayat veririz..." (Zuhruf suresi, 11. ayet)
Yukarıdaki ayetlerde vurgulanan ana konu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Allah her şeyi görür ve işitir.
b) Allah'ın iradesi sınırsızdır.
c) Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.
d) Allah yarattığı varlıklara benzemez.


2.
I- Canlıların yaşamak için oksijen tüketmesi, bunun sonucunda karbondioksit açığa çıkarması, bitkilerin bu karbondioksiti kullanıp oksijen üretmesi.
II- Denizlerdeki tuz oranının, deniz canlıları için uygun ve dengeli bir seviyede olması.
III- Dünya ile güneş arasındaki mesafenin, dünyadaki canlıların yaşayabilmesi için en ideal uzaklıkta olması.
Yukarıda verilen örnekler aşağıdaki konu başlıklarından hangisiyle yakından ilgilidir?
a) İnsanın İradesi ve Kader
b) Evrendeki Ölçü ve Düzen
c) Tevekkül
d) Emek ve Rızık


3. "Dünya, Güneş çevresinde dönerken öyle bir yörünge çizer ki her 25 kilometrede doğru bir çizgiden ancak 2.8 mm ayrılır. Dünyanın çizdiği bu yörünge kıl payı şaşmaz. Çünkü yörüngeden 3 mm'lik bir sapma bile büyük felaketler doğururdu. Sapma 2,8 mm yerine 2.5 mm olsaydı, yörünge çok geniş olurdu ve hepimiz donardık. Sapma 3,1 mm olsaydı, hepimiz kavrularak ölürdük."
Paragrafta verilen bilgiler ışığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşırız?
a) Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi bir ölçüye göredir.
b) Dünya, Güneş'in etrafında dönerken 25 km/s bir hıza ulaşır.
c) Dünya Güneş'e yaklaşırsa hepimiz donarak ölürüz.
d) Dünya'nın, Güneş'in etrafında dönmesi tesadüfi bir olaydır.


4. Aşağıdaki ayetlerden hangisi, Yüce Allah'ın evrene koymuş olduğu fiziksel yasalara örnek olarak gösterilemez?
a) "Onun varlığının delillerinden biri de denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir." (Şûrâ suresi, 32. ayet)
b) "Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karın üstünde sürünür, kimi de iki ayağı üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır." (Nur suresi, 45. ayet)
c) "Güneş ve Ay belirli bir hesaba göre hareket etmektedir." (Rahman suresi, 5. ayet)
d) "Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan odur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir." (Enbiya suresi, 33. ayet)


5. (I)Allah'ın evrene koymuş olduğu yasalardan biri de fiziksel yasalardır. (II)Bu yasalar; maddenin ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi ile ilgili prensipleri içerir. (III)Bu yasalar deney ve gözleme dayanır. (IV)Fiziksel yasalar yereldir ve ilgili olduğu bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
Paragraftaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI
© Telif Hakkı
Sitedeki dokümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Tüm yayınlarımızın tek yasal yayın platformu huseyinarasli.com adresidir.