Din Kültürü 8. Sınıf 2. Ünite Test-5

Sadaka İbadeti Test-2
Kazanım 8.2.2.

1. (I)Bir kişinin kendi isteğiyle ve sadece Allah rızası için yaptığı maddi-manevi her türlü yardıma ve iyiliğe sadaka denir. (II) Sadaka vermek farz bir ibadettir. (III) Sadaka vermek için zengin olma şartı yoktur. (IV)Sadaka maddi olarak verilebildiği gibi, manevi olarak da yerine getirilebilir.
Sadaka ibadetiyle ilgili yukarıdaki metinde yer alan kaç numaralı cümlede bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV2. Sadaka sadece maddi yardımlarla olmaz. İnsanın bilgisini ve tecrübesini diğer insanlarla paylaşması bir sadakadır. Yine bir yoksulun para, yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamak sadaka olduğu gibi her türlü güzel ve yararlı davranış da sadakadır. Bir hastayı veya yaşlıyı ziyaret etmek, karşılaştığımız bir insana güler yüzle selam vermek, insanlarla tatlı dille konuşmak birer sadakadır.
Paragrafta verilen bilgilere göre aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi manevi sadaka türüne örnek gösterilemez?
a) Kardeşini güler yüzle karşılaman da bir iyiliktir.
b) Güzel söz sadakadır.
c) İki kimsenin arasını bulup barıştırmak sadakadır.
d) Bir hurma tanesi de olsa sadaka olarak verin. Çünkü o, az da olsa açlığı dindirir...3. Ramazan ayında bayramdan önce verilmesi gereken ve zengin olan her Müslümanın vermesi vacib olan sadaka türüne ne ad verilir?
a) Sadaka-i cariye
b) Zekat
c) Fitre
d) Fidye4.
» Allah rızası için yapılan bir yardım ve iyiliktir.
» Bu yardımı yapmak sünnettir.
» Bu yardımı yapmak için zengin olmak gerekmez.
» Maddi ve manevi olarak yerine getirilebilir.
Yukarıdaki şartların hepsini kapsayan ibadet türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zekat
b) Oruç
c) Sadaka
d) Fitre5.
» Nisap miktarı malı olan her Müslümana vacibtir.
» Ailedeki her birey için aile reisi tarafından kişi başına verilir.
» Miktarı, bu sadakayı veren kişinin bir günlük yiyecek masrafı kadardır.
Yukarıdaki maddelerde yer alan bilgiler hangi ibadet türü ile ilgilidir?
a) Fitre (Fıtır sadakası)
b) Sadaka-i cariye
c) Zekat
d) Kurban6. Ebu Hureyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i cariye, istifade edilen ilim, kendisine hayır dua eden evlat.”
Buna göre seçeneklerde yer alan örneklerden hangisi bu hadis-i şerif kapsamında değerlendirilemez?
a) Matematik profesörü Aylin Hanım’ın “bilgisayar ve grafik destekli matematik öğretimi” konulu bir kitap yazması
b) İş adamı İsmail Bey’in, toplum yararına bir rehabilitasyon merkezi yaptırması
c) Ali dedenin, köyünün çeşitli yerlerine meyve ağaçları dikmesi
d) Müteahhit Kadir Bey’in, içinde cami ve okul gibi kurumların da bulunduğu yaşam konutları inşa etmesi7. İslam dininde helal kabul edilen mallardan faydalanma hakkını, Allah’ın rızasını umarak toplumun istifadesine sunan hayır kurumlarına vakıf denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi vakıfların verdiği hizmetlerden değildir?
a) Toplumsal düzeni ve emniyeti sağlamak
b) Öğrencilere yardım etmek
c) Fakirleri doyurmak, giydirmek
d) Kış mevsiminde hayvanlara yiyecek sağlamakDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı