Din Kültürü 8. Sınıf 2. Ünite Test-5

ZEKAT-3

1. "Öyleyse yetimi sakın üzme. İsteyeni sakın azarlama." (Duha suresi, 9.-10. ayetler)
Yukarıda verilen ayet mealine göre zekat verirken hangi durumlara dikkat etmeliyiz?
a) Zekatı sadece zekat memurlarına vermeliyiz.
b) Zekatı verirken fakiri incitecek davranışlardan kaçınmalıyız.
c) Zekatı banka havalesi olarak vermeliyiz.
d) Sadece yetim kişilere zekat vermeliyiz.


2. Aşağıdakilerden hangisi zekat ibadetinin bireysel faydalarındandır?
a) Toplumda fakirlerin sayısının azalmasını sağlar.
b) Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirir.
c) Kişiyi cimrilikten ve bencillikten uzaklaştırır.
d) Birlik ve beraberliği güçlendirir.


3. Aşağıdakilerden hangisine zekat verilmez?
a) Borçlulara
b) Çalışamayacak derecede hasta olanlara
c) Parası bitmiş, yolda kalmışlara
d) Seyahate çıkmış olanlara


4. Aşağıdakilerden hangisi zekatı sadakadan ayıran farklardan birisidir?
a) Belirli bir miktarının olması
b) Allah rızası için yapılması
c) Sevap kazandırması
d) Karşıdakini incitmeden verilmesi


5. Zekat; zengin müslümanların yılda bir kez mallarından belli bir miktarı fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine vermek suretiyle yerine getirdiği bir ibadettir. İbadet olduğu için de yerine getirilirken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır.
Aşağıdakilerden hangisi zekat verilirken uyulması gereken önemli bir kuraldır?
a) Zekat herkese ilan edilerek açıkça verilmelidir.
b) Zekat verilirken fakiri incitecek davranışlardan kaçınılmalıdır.
c) Zekat vermek için herkesin görebileceği yerler tercih edilmelidir.
d) Zekat verilecek malın miktarına değil niteliğine bakılmalıdır.
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI