Din Kültürü 6. Sınıf 2. Ünite Test-1

Namaz İbadeti ve Önemi
Kazanım 6.2.1.

1. Namaz kelimesinin Kur'an'daki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Salât
b) Mükellef
c) Mübah
d) Resul2. Aşağıdakilerden hangisi namazın kılınış amaçlarından olamaz?
a) Toplumsal itibarımızı artırmak
b) Allah'ın rızasını kazanmak
c) Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek
d) Manevi kazanç elde etmek3. Peygamber Efendimiz bir hadisinde "Secde, kulun Rabb'ine en yakın olduğu andır." buyurmuştur.
Peygamberimizin bu hadisi doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Namaz kılmak beden sağlığı açısından yararlıdır.
b) Namaz kılmak paylaşma ve yardımlaşma duygularını geliştirir.
c) Secde, namazın vacip kısımlarından biridir.
d) Namaz insanı Allah’a yakınlaştırır.4. Namaz, birlikte yaşama ve dayanışma bilinci geliştirir. Birlikte kılınan namazlar sayesinde Müslümanlar bir bütün olur, sıkıntılarını ve sevinçlerini paylaşma imkânı bulur. Aynı safta omuz omuza namaz kılar. Bu nedenle İslam dini ...............
Verilen bilgilere göre paragrafı en iyi tamamlayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
a) paylaşma ve yardımlaşmaya önem vermiştir.
b) cemaatle namaz kılmaya önem vermiştir.
c) namazların vaktinde kılınmasına önem vermiştir.
d) saf ve temiz kalpli olmaya önem vermiştir.5. "Günde beş vakit namaz kılmak, akıllı ve ergenlik çağına gelmiş her Müslümana ..............."
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluk, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümle doğru olur?
a) müstehaptır.
b) sünnettir.
c) farzdır.
d) mübahtır.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı