Din Kültürü 6. Sınıf 3. Ünite Test-2

Bazı Zararlı Alışkanlıklar Test-2. Kazanım 6.3.1.

1. Uyuşturucunun beden sağlığına verdiği zararlar ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a) Kansızlığa neden olur.
b) Mide ve bağırsak hastalıklarına sebep olur.
c) Deride yaraların ortaya çıkmasına sebep olur.
d) İnsanın aklını ve iradesini kullanmasını engeller.2. (I)Sigara damar sertliğine, ağız ve boğaz kanserine, kalp hastalıklarına sebep olur. (II)İçerisinde bulunan nikotin bir çok uyuşturucu gibi bağımlılık yapar. (III)Sigaranın külü, dumanı, izmariti çevre kirliliği oluşturur. (IV)Sigara içen kişi, çevresine pek zarar vermemekle birlikte kendi sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atar.
Paragraftaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV3. İnsanın davranışlarında, düşüncelerinde, duygularında anormal değişiklikler meydana getiren; insanın sağlıklı düşünmesini, aklını ve iradesini kullanmasını engelleyen; kişinin bilinçsiz davranışlar göstermesine neden olan tabii ve sentetik maddelere ................ adı verilir.
Verilen bilgiler dikkate alındığında paragraftaki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
a) Uyuşturucu madde
b) Bitkisel karışım
c) İnorganik madde
d) Şans okları4. Çalışarak kazanmak yerine tembelliği ve hileyi teşvik eden, aileleri ekonomik sıkıntıya sürükleyen, zaman israfına sebep olan kötü alışkanlık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Uyuşturucu
b) Kumar
c) Alkol
d) Sigara5. Kumar oynamak dinimizce kesinlikle haramdır. Çünkü kumarda alın teri dökülmeden, emek harcanmadan elde edilen bir haksız kazanç söz konusudur. Bu kazanç değil kayıp da olabilir. Oysa dinimiz ....................
Verilen bilgiler dikkate alındığında paragraftaki boşluğu en iyi tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) okumaya ve araştırmaya önem vermiştir.
b) aklımızı ve irademizi doğru kullanmamızı öğütlemiştir.
c) cehaletten uzak durmamızı öğütlemiştir.
d) emek harcayarak kazanç elde etmeyi öğütlemiştir.6. Kumar oynayan kişiler hiçbir zaman bu durumdan kazançlı çıkmazlar. Çünkü kazanmanın bir de kaybetme tarafı vardır. Bugün kazanan yarın kaybedebilir. Kişi kaybettikçe daha da hırslanır. Kazanmak için tekrar oynar. Bu böylece devam eder ve sonunda kişi maddi-manevi yönden birçok yıkıma uğrar. Kumar oynayan kişi sadece para kaybetmez, zamanını da boşa geçirmiş olur. Oysa insan Allah'ın kendisine verdiği zaman nimetini en iyi şekilde ve Allah'ın Kur'an'da gösterdiği ilkeler çerçevesinde değerlendirmelidir.
Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi paragrafta verilen bilgilerle ilişkilendirilebilir?
a) "Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı duymayan bizden değildir."
b) "İçki bütün kötülüklerin anasıdır."
c) "İnsanların çoğu iki nimetin değerini takdir etmezler (bilmezler). Bunlardan biri sağlık, diğeri boş zamandır."
d) "Güçsüzün incindiği ve hakkını alamadığı bir toplum yücelemez."7. Aşağıdakilerden hangisi kumarın sebep olduğu zararlara örnek olarak gösterilemez?
a) İnsanların maddi-manevi refah seviyelerini olumlu etkiler.
b) Aile düzenlerini bozar, yuvaları yıkar.
c) İnsanlar arasında kin ve düşmanlık tohumlarının atılmasına neden olur.
d) Aileleri ekonomik olarak sıkıntıya düşürür.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı