Din Kültürü 4. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı

2017-2018

1. Aşağıdakilerden hangisi günlük konuşmalarımızda kullandığımız dinî ifadelerden değildir?
a) İnşallah
b) Allah razı olsun
c) İyi tatiller
d) Maşallah


2. Aşağıdaki şıklardan hangisinde "besmele"nin yazılışı doğru olarak verilmiştir?
a) Bismillâhirrahmânirrahîm
b) Bismillâhirrahîm
c) Bismillâhirrahmânrahîm
d) Bismillâhirrahmânirracîm


3. Aşağıdaki dinî ifadelerden hangisini bir işe başlarken söyleriz?
a) Allah rahmet eylesin
b) Allah razı olsun
c) Maşallah
d) Bismillâhirrahmânirrahîm


4. Besmele ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Hasta olan birisine şifa dilemek için söyleriz
b) Anlamı "Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla" demektir
c) Her işimizin başında söyleriz
d) Besmele çekerek yapacağımız işlerde Allah'tan yardım dilemiş oluruz


5. Aşağıdakilerden hangisi Allah'a şükretmek için kullandığımız ifadelerden birisi değildir?
a) Elhamdülillah
b) Maşallah
c) Çok şükür
d) Hamdolsun


6. Dinimizce yapılması emredilen iş ve davranışlara karşılık olarak Allah tarafından verilecek ödüle ne ad verilir?
a) Günah
b) Selam
c) Sevap
d) Tevhid


7. Dinî bakımdan suç sayılan iş ve davranışlara ne ad verilir?
a) Günah
b) Selam
c) Sevap
d) Tevhid


8. Aşağıdakilerden hangisi "sevap" kavramına bir örnek olarak gösterilemez?
a) Yaşlılara ve kimsesizlere yardım etmek
b) Çevreyi temiz tutmak
c) Büyüklere saygılı davranmak
d) Başkalarının eşyalarına zarar vermek


9. Gelecekte yapmayı planladığımız bir iş için söylenir. "Allah dilerse", "Allah izin verirse" anlamlarına gelir. Bu ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Maşallah
b) İnşallah
c) Hayırlı işler
d) Elhamdülillah


10. Beğenme duygularımızı ifade eden bir kavramdır. "Allah'ın dilediği olur" anlamındadır. Bu dinî ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Maşallah
b) İnşallah
c) Hayırlı işler
d) Elhamdülillah


11. Hasta olan birisi için söylediğimiz dinî ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Allah rahmet eylesin
b) Allah analı babalı büyütsün
c) Allah şifa versin
d) Allah bağışlasın


12. Aşağıdakilerden hangisi vedalaşırken söylediğimiz dinî ifadelerden değildir?
a) Allah'a ısmarladık
b) Allah'a emanet ol
c) Allah bereket versin
d) Allah yolunu açık etsin


13. Aşağıdakilerden hangisi selamlaşmanın faydalarından değildir?
a) İnsanlar arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirir
b) İnsanları mutlu eder
c) İnsanların birbirlerine saygı duymalarını sağlar
d) İnsanların birbirlerini yüksek sesle rahatsız etmelerini sağlar


14. "Lâ ilâhe illallah .........................................."
Yukarıda verilen Kelime-i Tevhid'in boş kalan kısmı, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa doğru olur?
a) Muhammeden abdühü ve resulühü
b) Muhammedün resûlullah
c) Muhammeden resul
d) Eşhedü enne Muhammeden resûlullah


15. Kelime-i Tevhid ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Allah'ın bir ve tek olduğunu belirtmek için söylenir
b) Allah inancının en kısa ve özlü ifadesidir
c) Allah'tan başka ilah (yaratıcı) olmadığını belirtmek için söylenir
d) Yanından ayrıldığımız kişinin kötülüklerden uzak olmasını dilemek için söylenir


16. Kelime-i Şehadetin söylenişi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Eşhedü en lâ ilâhe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh.
b) Eşhedü en lâ illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh.
c) Eşhedü en lâ ilâhe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden ve resûlüh.
d) Eşhedü en lâ ilâhe illallah. Ve eşhedü lâ ilâhe illallah.


17. Tanıklık etme sözü anlamına gelir. Bu sözü diliyle söyleyip kalbiyle ona inanan kimse Müslüman olur. Bu söz aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kelime-i Tevhid
b) Kelime-i Şehadet
c) Besmele
d) Sübhaneke


18. "Din" kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Din insana Allah'ı tanıtır
b) Din Allah'a nasıl ibadet edileceği konusunu insana öğretir
c) Dinin tarihi Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamber oluşu ile başlar
d) Din insanın Allah'a karşı sorumluluklarını öğretir


19. Allah tarafından peygamberler aracılığıyla insanlara gönderilen emirlere, mesajlara ne ad verilir?
a) Kelime-i Tevhit
b) Din
c) Kültür
d) Selam


20. Toplum içinde insanların benimsedikleri güzel huy ve davranışlara ne ad verilir?
a) Din
b) Yasa
c) Ahlak
d) Sure


21. Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlak sahibi bir insanın yapması gereken davranışlardan değildir?
a) Kendini üstün görmek
b) Anne babaya iyi davranmak
c) Çevreyi temiz tutmak
d) Doğru sözlü olmak


22. "Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır" atasözü, aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgular?
a) Temiz olmanın
b) Sure ve dua ezberlemenin
c) Hayvanları sevmenin
d) Güzel söz söylemenin


23. "Toplum içinde sevilen, sayılan bir insan olmak istiyorsak, ..............................................."
Yukarıdaki cümle, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?
a) Konuşmalarımıza dikkat etmeli, güzel sözler söylemeliyiz
b) Güzel ahlak sahibi olmalıyız
c) Yalan söylememeli, dürüst olmalıyız
d) Her zaman kendimizi düşünmeliyiz


24. "Sübhâneke Allâhümme ve bihamdik. Ve tebârekesmük. ....................................... Ve celle senâük. Ve lâ ilâhe ğayruk."
Yukarıda yer alan "sübhaneke" duasında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse, dua doğru bir şekilde tamamlanır?
a) ve teâlâ ğayruk
b) ve teâlâ ceddük
c) ve lâ ilâhe ceddük
d) ve teâlâ senâük


25. "Sübhaneke" duası ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Bu duada zekat ve sadaka vermenin önemi anlatılır
b) Bu dua namazların ilk rekatının başında okunur
c) Bu dua Allah'a övgüler içerir
d) Bu dua Allah'tan başka ilah olmadığını belirtir


26. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in, temizliğin önemini vurgulamak için söylediği bir hadistir?
a) Aslan yattığı yerden belli olur
b) Akan su yosun tutmaz
c) Temizlik imandandır
d) Temiz avlu evin süsüdür


27. İslam dininde namaz kılmak gibi bazı ibadetleri yapabilmek için temiz olmak gerekir. Dinimizde bu temizliğe ne ad verilir?
a) Duş almak
b) Abdest almak
c) Traş olmak
d) Misvak kullanmak


28. Namaz kılmak için aşağıdaki temizliklerden hangisine dikkat etmemiz şart değildir?
a) Cami ve mescit temizliği
b) Araba temizliği
c) El, yüz,ayak temizliği (abdest)
d) Elbise temizliği


29. Aşağıdakilerden hangisi, bedenimizi temiz tutmak için yapmamız gereken davranışlardan değildir?
a) Yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkamak
b) Her gün en az iki defa dişlerimizi fırçalamak
c) Oyun oynadıktan sonra elimizi, yüzümüzü, ayaklarımızı yıkamak
d) Ayda bir kez banyo yapmak


30. Aşağıdakilerden hangisi beden temizliğine önem vermenin yararlarından değildir?
a) Sağlıklı olmamızı sağlar
b) Gergin ve mutsuz olmamızı sağlar
c) İnsanlar tarafından saygı görmemizi sağlar
d) Huzurlu olmamızı sağlar


31. "Kıyafetinizle karşılanır, konuşmanız ve bilginizle uğurlanırsınız." sözü, hangi temizliğin önemini vurgulamaktadır?
a) Elbise temizliği
b) Beden temizliği
c) Çevre temizliği
d) Diş temizliği


32. Elbise temizliğine dikkat etmek isteyen bir öğrenci, aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
a) Çamurlu yerlerden yürümelidir
b) Tozlu yerlere oturmalıdır
c) Temiz yerlerde oynamalıdır
d) Yemek yerken üzerine dökmelidir


33. "Eğer müminlere (müslümanlara) güçlük vereceğini düşünmeseydim, her namaz vaktinde onlara misvak kullanmalarını emrederdim." Hz. Muhammed (s.a.v.)
Peygamber Efendimizin yukarıda yer alan hadisinde hangi temizliğin önemi vurgulanmaktadır?
a) Elbise temizliği
b) Beden temizliği
c) Çevre temizliği
d) Diş temizliği


34. "Yolları ve gölgelikleri, insanların oturup dinlendikleri yerleri kirletmekten sakının." Hz. Muhammed (s.a.v.)
Peygamber Efendimizin yukarıda yer alan hadisinde hangi temizliğin önemi vurgulanmaktadır?
a) Elbise temizliği
b) Beden temizliği
c) Çevre temizliği
d) Diş temizliği


35. Okulumuz, günümüzün büyük bir bölümünü geçirdiğimiz önemli bir yaşam alanımızdır. Sağlıklı ve verimli bir öğretim görebilmemiz için okulumuzu temiz tutmamız gerekmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi okulumuzun iç ve dış temizliği konusunda yapılmaması gereken yanlış bir davranıştır?
a) Gerek okul içinde, gerekse bahçede çöplerimizi mutlaka çöp kutusuna atmalıyız
b) Koridorlarda top oynamalı, nöbetçi öğretmenlerimizi de oyuna davet etmeliyiz
c) Teneffüslerde sınıflarımızı havalandırmalı, sınıf içinde koşup toz kaldırmamalıyız
d) Kitap dolabımızı, sıramızı ve masamızı temiz, düzenli kullanmalıyız

Hazırlayan: Hüseyin Araslı


CEVAPLAR:

1-C  2-A  3-D  4-A  5-B  6-C  7-A  8-D  9-B  10-A

11-C  12-C  13-D  14-B  15-D  16-A  17-B  18-C  19-B  20-C

21-A  22-D  23-D  24-B  25-A  26-C  27-B  28-B  29-D  30-B

31-A  32-C  33-D  34-C  35-B.

Not: Sorular eski müfredata aittir.