Din Kültürü 7. Sınıf 3. Ünite Test-1

AHLAKİ DAVRANIŞLAR-1

1. Aşağıdakilerden hangisi "ahlak" kavramının sözlük anlamlarından değildir?
a) mizaç
b) huy
c) gösteriş
d) tabiat


2. Aşağıdaki hadislerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) "Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır." Hz. Muhammed s.a.v.
b) "İlim öğrenmek için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır." Hz. Muhammed s.a.v.
c) "İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz." Hz. Muhammed s.a.v
d) "İlim öğrenmek her Müslüman erkek ve kadına farzdır." Hz. Muhammed s.a.v.


3. Peygamber Efendimiz Kur'an'ın hükümlerini uygulama konusunda bizlere en güzel örnektir. Hz. Aişe'nin anlattığı üzere "O'nun ahlakı Kur'an idi." Bu konuda Yüce Allah Peygamberimize hitaben "Sen elbette yüce bir ahlaka sahipsin." (Kalem suresi, 4. ayet) buyurarak onun ahlakının üstünlüğünü belirtmiştir. Bir diğer ayette de "Andolsun, Allah'ın Resulünde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır." (Ahzab suresi, 21. ayet) buyurulmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi paragraftaki bilgilerden çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
a) Kur'an'ı en iyi açıklayıp öğreten Peygamberimizin sünnetidir.
b) Allah'ı çok zikreden kimse, Peygamberimizi örnek alan kimsedir.
c) Allah'ın Resulünde bizim için güzel bir örnek vardır.
d) Kur'an ahlakınnın en önemli temsilcisi Hz. Aişe'dir.


4.
• "Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların güven içinde oldukları kimsedir." Hz. Muhammed s.a.v.
• Mü'min, ne insanları karalayan ne lânet eden ne kaba ve kötü sözlü ne de hayâsız birisidir.." Hz. Muhammed s.a.v.
Aşağıdakilerden hangisi, metinde yer alan hadislerden çıkarılabilecek sonuçlardan değildir?
a) İnsanlara iftira atmamalıyız.
b) İlim öğrenmek için çaba sarf etmeliyiz.
c) İnsanlara güven vermeliyiz.
d) Kötü sözler söylememeliyiz.


5. (I)Adalet; hak ve hukuku gözetmek, her şeye hakkını vermek, her şeyi yerli yerinde yapmak ve doğruluk anlamlarına gelir. (II)Toplum düzeninin sağlanmasında önemli etkenlerden biri olan mizaç kavramı, adalet sözcüğünün diğer bir anlamını içerir. (III)İnsanlar haksızlığa uğradığında sorunlarının adaletle çözülmesini ister. (IV)Adaletin hâkim olduğu toplumlarda insanlar kendilerini huzurlu hissederler.
Paragrafta yer alan numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI