Din Kültürü 7. Sınıf 3. Ünite Test-1

Ahlaki Davranışlar Test-1
Kazanım 7.3.1.


1. Aşağıdakilerden hangisi "ahlak" kavramının sözlük anlamlarından değildir?
a) mizaç
b) huy
c) gösteriş
d) tabiat2. Aşağıdaki hadislerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) "Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır." Hz. Muhammed s.a.v.
b) "İlim öğrenmek için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır." Hz. Muhammed s.a.v.
c) "İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz." Hz. Muhammed s.a.v
d) "İlim öğrenmek her Müslüman erkek ve kadına farzdır." Hz. Muhammed s.a.v.3. Peygamber Efendimiz Kur'an'ın hükümlerini uygulama konusunda bizlere en güzel örnektir. Hz. Aişe'nin anlattığı üzere "O'nun ahlakı Kur'an idi." Bu konuda Yüce Allah Peygamberimize hitaben "Sen elbette yüce bir ahlaka sahipsin." (Kalem suresi, 4. ayet) buyurarak onun ahlakının üstünlüğünü belirtmiştir. Bir diğer ayette de "Andolsun, Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır." (Ahzab suresi, 21. ayet) buyurulmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi paragraftaki bilgilerden çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
a) Kur'an'ı en iyi açıklayıp öğreten Peygamberimizin sünnetidir.
b) Allah'ı çok zikreden kimse, Peygamberimizi örnek alan kimsedir.
c) Allah'ın Resulü'nde bizim için güzel bir örnek vardır.
d) Kur'an ahlakına sahip tek insan Hz. Aişe'dir.4.
• "Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların güven içinde oldukları kimsedir." Hz. Muhammed s.a.v.
• Mü'min, ne insanları karalayan ne lânet eden ne kaba ve kötü sözlü ne de hayâsız birisidir.." Hz. Muhammed s.a.v.
Aşağıdakilerden hangisi, metinde yer alan hadislerden çıkarılabilecek sonuçlardan değildir?
a) İnsanlara iftira atmamalıyız.
b) İlim öğrenmek için çaba sarf etmeliyiz.
c) İnsanlara güven vermeliyiz.
d) Kötü sözler söylememeliyiz.5. (I)Adalet; hak ve hukuku gözetmek, her şeye hakkını vermek, her şeyi yerli yerinde yapmak ve doğruluk anlamlarına gelir. (II)Adalet, toplum düzeninin sağlanması için pek gerekli olmayan bir ahlaki değerdir.. (III)İnsanlar haksızlığa uğradığında sorunlarının adaletle çözülmesini ister. (IV)Adaletin hâkim olduğu toplumlarda insanlar kendini huzurlu hisseder.
Paragrafta yer alan numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV6. "Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor." (Nahl suresi, 90. ayet)
Bu ayeti kendisine ilke edinen bir Müslümanın aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?
a) Adalet konusunda kendi menfaatine öncelik verir.
b) İnsanlara fenalık yapmaktan kaçınır.
c) Allah'ın verdiği öğütleri tutmak konusunda gayretli olur.
d) Akrabasını koruyup gözetir.7. "Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. (Onları sizden çok kayırır.) Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer (şahitlik ederken gerçeği) çarpıtırsanız veya (şahitlikten) çekinirseniz (bilin ki) şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır." (Nisa suresi, 135. ayet)
Metinde yer alan Nisa suresi 135. ayetine göre aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz?
a) Sonucu ne olursa olsun her zaman doğruları söylemeliyiz.
b) Malı, mülkü ve itibarı çok olanları kayırmamalıyız.
c) Adaleti yerine getirirken nefsimizin isteklerine uymalıyız.
d) Şahitliği Allah için yapmalıyız.8. Peygamberimizi hayatı boyunca yalnız bırakmayan, hem malı hem de canıyla onu destekleyen, Peygamber Efendimizin hicret arkadaşı olan ve kendisinden "kardeşim ve arkadaşım" diye bahsettiği mübarek sahabenin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hz. Osman
b) Hz. Ebu Bekir
c) Hz. Zeyd
d) Hz. Sa'd9. Dostluk kavramı Peygamberimizin çok önem verdiği konulardan biridir. O (s.a.v.) dostlarını hasta iken ziyaret etmiş, ihtiyaç hallerinde onları yalnız bırakmamıştır. Onların sıkıntılarını paylaşmış, sevinçlerine de ortak olmuş ve onları çok sevmiştir. Ancak bu sevginin de ölçülü olması gerektiğini, "Sevdiğini ölçülü sev, belki bir gün düşmanın olur. Nefret ettiğinden de ölçülü nefret et, belki bir gün dostun olur." diyerek ifade etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi paragrafta verilen bilgilerden çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
a) Dostlarımızın sevinçlerine ortak olmalıyız.
b) Dostlarımızla ilişkilerimizde ölçülü olmalıyız.
c) Dost edinirken seçici davranmalıyız.
d) Sevgide ölçüyü kaçırdığımız kişileri düşman edinmeliyiz.10. İnsanın söz ve davranışlarında doğru olması ve yalandan uzak durması anlamına gelen güzel davranış aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sabır
b) Dürüstlük
c) Öz denetim
d) Yardımseverlik


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı