Din Kültürü 7. Sınıf 4. Ünite Test-1

Allah’ın Kulu Hz. Muhammed (s.a.v.)
Kazanım 7.4.1.

1. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin insanî yönünü gösteren bir durum değildir?
a) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bir anne babadan dünyaya gelmesi
b) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çocukluk ve gençlik dönemlerini yaşaması
c) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) evlenmesi, çocuk sahibi olması
d) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) vahiy alması2. "De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım..." (Kehf suresi, 110. ayet)
"(Ey Muhammed) Şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar da öleceklerdir." (Zümer suresi, 30. ayet)
Yukarıda verilen ayetler ışığında aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılır?
a) Hz. Muhammed (s.a.v.) insanlara ölümden sonra ahiret hayatının varlığını haber vermiştir.
b) Hz. Muhammed (s.a.v.) doğup büyümüş, evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş, ömrü sona erince vefat etmiştir.
c) Hz. Muhammed (s.a.v.) şüpheli şeylerden uzak durmuş, araştırmayı, okumayı teşvik etmiştir.
d) Hz. Muhammed'e (s.a.v.) Allah tarafından bazı insanların ölüm tarihleri bildirilmiştir.3. Peygamber Efendimizin vücut yapısının, fiziksel özelliklerinin anlatıldığı eserlere ne ad verilir?
a) Hilye-i şerif
b) Mektubat
c) Fütüvvet-name
d) Kaside4. Bir adam Peygamber Efendimizin yanına geldi. Onun karşısında durunca korkudan titremeye başladı. Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.) "Korkma, rahat ol. Ben kral değilim. Ben ancak Kureyş’ten kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum." dedi.
Aşağıdakilerden hangisi bu olayın ana temasıdır?
a) Kureyş'in ileri gelenleri Peygamberimize çok güvenirlerdi.
b) İnsanlar Peygamberimizden çok korkarlardı.
c) Peygamberimiz alçak gönüllü bir insandı.
d) Peygamberimiz Kureyş kabilesine mensuptu.5. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Peygamber Efendimizin insanî yönüne dikkat çekilmektedir?
a) "...O (Muhammed), Allah'ın resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir." (Ahzab suresi, 40. ayet)
b) "Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle O'nun yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir ışık olarak gönderdik." (Ahzab suresi, 45.-46. ayetler)
c) "...Senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesap görmek ise bize aittir." (Ra'd suresi, 40. ayet)
d) "(Ey Muhammed) Şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar da öleceklerdir." (Zümer suresi, 30. ayet)DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı