Din Kültürü 5. Sınıf 4. Ünite Test-1

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Evliliği ve Çocukları
Kazanım 5.4.1.

1. Dedesi Abdülmuttalib'in ölümünden sonra gençlik çağına kadar Peygamberimizi koruyup gözeten, evini paylaşan ve aynı zamanda Peygamberimizin akrabası olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Süt annesi Halime
b) Amcası Ebu Talip
c) Amcası Hamza
d) Dedesi Vehb2. Hz. Hatice, Peygamber Efendimiz ile evlenmeden önce Mekke'de ticaretle uğraşırdı. Kureyş'in en asil kadınlarından olan Hz. Hatice ağırbaşlı, temiz ve güzel ahlaklıydı. Bu sebeple kendisine temiz, nezih, saf anlamlarına gelen ............ lakabı verilmişti.
Metinde yer alan boşluğu doğru tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tahire
b) Emin
c) Süveybe
d) Halime3. Hz. Hatice, önceleri yanında çalıştırdığı Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hangi özelliklerinden etkilenerek onunla evlenmeye karar verdi?
a) Zengin ve varlıklı olmasından
b) Soylu biri olmasından
c) Çok para kazanmasından
d) Dürüst ve güvenilir olmasından4. Peygamber Efendimiz ve Hz. Hatice'nin evliliklerinden kaç çocukları dünyaya gelmiştir?
a) 2
b) 4
c) 5
d) 65. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin kız çocuklarından biri değildir?
a) Zeynep
b) Rukiye
c) Ümmü Eymen
d) Ümmü Gülsüm6. Peygamber Efendimizin erkek çocukları küçük yaşlarda, ............ dışındaki kız çocukları da Peygamberimizden önce vefat etmişlerdir.
Yukarıdaki boşluğa Peygamberimizin kızlarından hangisinin ismi yazılmalıdır?
a) Fatıma
b) Zeynep
c) Ümmü Gülsüm
d) RukiyeDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı