Din Kültürü 7. Sınıf 4. Ünite Test-2

Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.) Konu Testi-1
Kazanım 7.4.2.

1. Peygamberlerin Allah'tan aldıkları mesajları eksiksiz ve doğru bir şekilde insanlara bildirmelerine ne ad verilir?
a) Sıdk
b) Emanet
c) Fetanet
d) Tebliğ2. "Hâtemül Enbiyâ" kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hz. Muhammed (s.a.v.) ilk peygamberdir.
b) Hz. Muhammed (s.a.v.) son peygamberdir.
c) Hz. Muhammed (s.a.v.) Kureyş kabilesine mensuptur.
d) Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekke'nin lideridir.3. Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah tarafından peygamberlikle görevlendirilince başlangıçta Mekkeliler çok şaşırdılar, hatta inanmadılar. Çünkü insanlar …………………
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa ifade doğru olur?
a) bir peygamberin olağanüstü özelliklere sahip, gelecekten haber veren veya meleklere benzeyen biri olması gerektiğine inanıyorlardı.
b) bir peygamberin geleceğine inanmıyorlardı.
c) son peygamberin Araplardan değil de Türklerden veya Çinlilerden çıkacağına inanıyorlardı.
d) bir peygamberin kendileri gibi bir insan olması gerektiğine inanıyorlardı.4. "De ki: Ben Allah'ın dilediğinden başka kendime herhangi bir fayda veya zarar verecek güce sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim elbette daha çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir fenalık dokunmazdı. Ben sadece inanan bir kavim için bir uyarıcı ve müjdeciyim." (A'raf suresi, 188. ayet)
Yukarıda yer alan ayette Peygamberimiz ile ilgili hangi bilgiye yer verilmemiştir?
a) Peygamberimiz insanlara ve hayvanlara asla zarar vermezdi.
b) Peygamberimiz Allah'ın dilediğinden başka bir güce sahip değildi.
c) Peygamberimiz geleceği bilmezdi.
d) Peygamberimiz bir uyarıcı ve müjdeciydi.5. Hz. Muhammed'i (s.a.v.) diğer insanlardan ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Allah'tan yardım alması
b) Devlet başkanı olması
c) Allah'tan vahiy alması
d) Arap ve Müslüman olması6. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberliği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Hz. Muhammed (s.a.v.) Araplara ve Türklere peygamber olarak gönderilmiştir.
b) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberliği evrenseldir.
c) Hz. Muhammed (s.a.v.) son peygamberdir.
d) Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah'ın resulü ve nebilerin sonuncusudur.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı