Din Kültürü 10. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı

2017-2018

1. Hiçbir varlık tesadüfen, kendiliğinden oluşmaz. Bir bina, bir köprü, bir ev başında ustalar, işçiler ve bunların da malzemeleri olmadan kendiliğinden meydana gelmez. Evreni ve içindekileri yaratan, sonsuz güç ve ilim sahibi Allah'tır. O, her şeyi bir uyum ve düzen içerisinde yaratmıştır. O'nun yaratması devamlıdır. Allah her an yaratma halindedir.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki sonuçlardan hangisiyle ilişkilendirilemez?
a) Her şeyi yaratan Allah'tır
b) Allah her millete bir peygamber göndermiştir
c) Allah evreni bir uyum ve düzen içinde yoktan var etmiştir
d) Allah'ın yaratması devamlıdır
e) Evrendeki hiçbir varlık tesadüfen oluşmaz


2. Allahü Teala yarattığı varlıklara rızık verendir. O, her varlığın rızkını ayırmıştır.
Yukarıda verilen bilgiler, Allah'ın güzel isimlerinden hangisini açıklamaktadır?
a) Rezzak
b) Rahim
c) Bedî
d) Hâlık
e) Muhyî


3. İbadet kavramıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) İbadet, Allah'ın yarattığı varlıklara rızık vermesi, onları koruyup gözetmesi demektir
b) İbadet kişiyi Allah'ın rızasını kazanmaya yöneltir
c) İbadet insanın Allah ile iletişim kurma yollarından biridir
d) İbadet bilinçli yapıldığı zaman insanı kötü davranışlardan uzaklaştırır
e) İbadet insana sevap kazandırır

www.huseyinarasli.com
4. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininde yer alan temel inanç esaslarından (imanın şartları) değildir?
a) Allah'a iman
b) Namaz kılmak
c) Ahirete iman
d) Kadere iman
e) Peygamberlere iman


5. Allah'ın var olduğunu ifade eden sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vücut
b) Kıdem
c) Beka
d) Vahda
e) Hayat


6. Allah'ın varlığının sonunun olmadığını, O'nun ebedî olduğunu ifade eden sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kıdem
b) Beka
c) Semi
d) Basar
e) İrade


7. Aşağıdakilerden hangisi Allahü Teala'nın zatî sıfatlarından değildir?
a) Vücut
b) Kıdem
c) Beka
d) Kudret
e) Kıyam binefsihi


8. Allah'ın subuti sıfatlarından "kudret"in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Allah her şeyi yaratandır
b) Allah hayat sahibidir
c) Allah'ın her şeye gücü yeter
d) Allah her şeyi bilir
e) Allah her şeyi işitir


9. Allah'ın subuti sıfatlarından "irade"nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Allah dilediği her şeyi yapar. O'nun dilemesi sonsuzdur
b) Allah her şeyi yoktan var edendir
c) Allah her şeyi bilir
d) Allah'ın varlığı kendisindendir
e) Allah'ın varlığının sonu yoktur


10. Allah'tan aldığı vahiyleri peygamberlere iletmekle görevli olan meleğin adı nedir?
a) Mikail (a.s.)
b) Cebrail (a.s.)
c) İsrafil (a.s.)
d) Azrail (a.s.)
e) Kiramen Katibin


11. İlahî (kutsal) kitaplar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Allah'ın mesajlarını içerir
b) İnsanlara bir rehber, bir yol göstericidir
c) Kutsal kitaplara inanmak, imanın şartlarındandır
d) Önceki kutsal kitapların bazıları kaybolmuştur
e) Kutsal kitapları peygamberler yazmışlardır


12. Peygamberlerin günah işlemediklerini ifade eden sıfatlarının adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tebliğ
b) İsmet
c) Sıdk
d) Fetanet
e) Emanet


13. Peygamberlerin peygamberliklerini ispat etmek amacıyla gösterdikleri olağanüstü olaylara ne ad verilir?
a) Resul
b) Mucize
c) Emanet
d) Fetanet
e) Nebi


14. Yüce Allah'ın evrende olacak olayları ve her şeyi önceden planlamasına ve bunları ezeli ilmiyle bilip takdir etmesine ne ad verilir?
a) Kader
b) Cennet
c) Mahşer
d) İrade
e) Kaza


15. Aşağıdakilerden hangisi sadece beden ile yapılan bir ibadettir?
a) Hac
b) Zekat
c) Sadaka
d) Kurban
e) Oruç


16. Namaz ibadeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kur'an'da namaz kelimesinin karşılığı olarak "savm" kelimesi kullanılır
b) Namaz kılmak farzdır
c) Günde beş vakit kılınması gereken farz namaz vardır
d) Namazın tekbir, kıyam, rüku, secde gibi bölümleri vardır
e) Namaz dinin direğidir


17. Namaza hazırlık şartlarından "necasetten taharet" ne anlama gelir?
a) Abdest veya gusül abdesti almak
b) Namazda kıbleye yönelmek
c) Namaz kılınacak yerin ve elbiselerin temiz olması
d) Kılınacak namazın vaktinin girmiş olması
e) Namazda örtülmesi gereken yerleri örtmek


18. Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki (kılınış) şartlarından biridir?
a) Niyet
b) Secde
c) Vakit
d) Setr-i avret
e) Hadesten taharet


19. "Namazın sonunda tahiyyat duası okuyacak kadar oturmak"olarak ifade edilen ve namazın kılınış şartlarından (içindeki farzlar) olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) İftitah tekbiri
b) Kıyam
c) Rüku
d) Kade-i ahire
e) Selam


20. Namazın rükû bölümünde okunan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sübhane rabbiyel azim
b) Sübhane rabbiyel a'lâ
c) Rabbena lekel hamd
d) Allahü ekber
e) Semi Allahü limen hamideh


21. Farzı dört rekat olan namazlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Sabah, öğle ve ikindi namazları
b) Öğle, akşam ve yatsı namazları
c) Öğle, ikindi ve yatsı namazları
d) İkindi, sabah ve akşam namazları
e) İkindi ve yatsı namazları


22. Oruç tutamayacak derecede hasta ve yaşlı olan kişilerin, tutamadıkları bu oruçlarının yerine fakirlere verdikleri bir günlük yiyecek miktarı paraya ne ad verilir?
a) Zekat
b) Fidye
c) Fitre
d) Sadaka
e) Kaza


23. Zekat ibadeti ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Zekat verirken karşıdaki insanın gururu incitilmemelidir
b) Zekat öncelikle (ihtiyaç sahibi ise) anne-babaya verilmelidir
c) Zekat malın iyisinden verilmelidir
d) Zekat verirken Allah'ın rızasını kazanmak esas amaç olmalıdır
e) Zekatın şartlarından birisi de nisap miktarı mala sahip olmaktır


24. Hac ibadetinin farzları aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) İhram-sa'y-vakfe
b) Sa'y-tavaf-vakfe
c) Tavaf-Şeytan taşlama-İhram
d) İhram-vakfe-kurban kesme
e) İhram-tavaf-vakfe


25. Hac ibadetini yerine getirirken Safa ve Merve tepeleri arasında yedi kez gidip gelmek suretiyle yapılan ibadetin adı nedir?
a) Şeytan taşlama
b) Tavaf
c) Vakfe
d) Sa'y
e) Mina