Kur'an'a Göre Hz. Muhammed s.a.v. (11. Sınıf)

• Kur'an, Hz. Muhammed'e indirilmiştir. Dolayısıyla Kur'an'ı en iyi anlayan ve yorumlayan insan, Hz. Muhammed'dir. Peygamberimiz Kur'an ayetlerinin içerdiği anlamları insanlara sözleriyle ve davranışlarıyla açıklamıştır.

• Kur'an'da yer alan bazı ayetler herkesin anlayabileceği kadar açık ve anlaşılırdır. Bazı ayetler ise kapalılık içerir. Örneğin Bakara suresi 238. ayette "Namazlara ve orta namaza devam edin..." buyrulmaktadır. Bu ayette geçen "orta namaz" ifadesiyle ne kastedildiğini sahabeler anlayamamış, Peygamberimize sormuşlardır. Peygamberimiz de orta namazın "ikindi namazı" olduğunu söyleyerek ayeti açıklamıştır.

"Böylece sizi orta bir ümmet yaptık ki insanlara şahit olasınız. Elçi de size şahit olsun..." (Bakara suresi, 143. ayet) ayeti indiği zaman Müslümanlar buradaki "orta" kelimesinin içerdiği manayı anlayamamışlar, Peygamberimiz de bunun "adalet" anlamına geldiğini bildirmiştir.

tüm ünitenin devamı için tıklayın »