Kur'an'a Göre Hz. Muhammed s.a.v. (11. Sınıf)

• Kur'an, Hz. Muhammed'e indirilmiştir. Dolayısıyla Kur'an'ı en iyi anlayan ve yorumlayan insan, Hz. Muhammed'dir. Peygamberimiz Kur'an ayetlerinin içerdiği anlamları insanlara sözleriyle ve davranışlarıyla açıklamıştır.

• Kur'an'da yer alan bazı ayetler herkesin anlayabileceği kadar açık ve anlaşılırdır. Bazı ayetler ise kapalılık içerir. Örneğin Bakara suresi 238. ayette "Namazlara ve orta namaza devam edin..." buyrulmaktadır. Bu ayette geçen "orta namaz" ifadesiyle ne kastedildiğini sahabeler anlayamamış, Peygamberimize sormuşlardır. Peygamberimiz de orta namazın "ikindi namazı" olduğunu söyleyerek ayeti açıklamıştır.

"Böylece sizi orta bir ümmet yaptık ki insanlara şahit olasınız. Elçi de size şahit olsun..." (Bakara suresi, 143. ayet) ayeti indiği zaman Müslümanlar buradaki "orta" kelimesinin içerdiği manayı anlayamamışlar, Peygamberimiz de bunun "adalet" anlamına geldiğini bildirmiştir.

tüm ünitenin devamı için tıklayın »

© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar, sadece kendi okullarında derslerine girdikleri öğrencileri için fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.