Din Kültürü 11. Sınıf 2. Ünite Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) Özet

Bu ünitede sırasıyla; "Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Şahsiyeti", "Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Peygamberlik Yönü", "Hz. Muhammed'e (s.a.v.) Bağlılık ve İtaat", "Başlıca Hadis Kaynakları", "İslam'ın Anlaşılmasında Sünnetin Önemi", "Ahzab suresi, 45-46. ayetler" konularına yer verilmiştir. Ünitede konuların özelliğine göre başta ayet ve hadisler olmak üzere sözlü ve yazılı edebiyatımızdan (hikâye, şiir, beyit gibi) düzeye uygun metinlerden yararlanılır.

2. ÜNİTE KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED (S.A.V.)
• Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Şahsiyeti
• Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Peygamberlik Yönü
• Hz. Muhammed'e (s.a.v.) Bağlılık ve İtaat
• Başlıca Hadis Kaynakları
• İslam'ın Anlaşılmasında Sünnetin Önemi
• Ahzab suresi, 45-46. ayetler


Kazanım ve Açıklamaları

1. Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. Hz. Muhammed’in beşerî yönü ile ilgili ayetlerden örnek verilmesine özen gösterilir. Hz. Muhammed’in ahlaki özellikleri örneklerle ele alınır. Öğrencilerin, İslam’ı anlamada Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetinin yerini analiz edebileceği etkinliklere yer verilir.

2. Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. Hz. Muhammed’in tebliğ, tebyin, teşri ve temsil (İslam’ı anlama ve yaşama konusundaki örnekliği) görevlerine değinilir.

3. Hz. Peygamber’e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. Hadis ve sünnet kavramlarına, İslam’ın anlaşılmasında sünnetin önemine ve kültürümüzde Peygamber ve Ehl-İ Beyt sevgisine de değinilir. Hadis kaynaklarından Kütüb-i tis’a ve müellifleri isim olarak listelenir.

4. Ahzâb suresi 45-46. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.

Anahtar Sözcükler: hadis, sünnet, üsve-i hasene, hatemü’n-nebiyyîn, kütüb-i sitte
© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar, sadece kendi okullarında derslerine girdikleri öğrencileri için fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.