Hz. Muhammed'e (s.a.v.) Bağlılık ve İtaat

İtaat kavramı sözlükte "boyun eğme, uyma, söz dinleme" gibi anlamlara gelir. Peygamberlere iman aynı zamanda onlara itaati gerekli kılar. Peygamberimize itaatle ilgili bir ayette "Biz her bir peygamberi Allah’ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik..." (Nisa suresi, 64. ayet) buyrulmaktadır. Benzer bir ayette de "Allah’a itaat edin, peygambere de itaat edin..." (Maide suresi, 92. ayet) buyurularak Allah’a (c.c.) ve Hz. Muhammed’e (s.a.v.) itaat emredilmiştir. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) itaat ona bağlılığı da beraberinde getirir. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) bağlılık ise onun sünnetine uymakla mümkündür. Her Müslüman hayatını, Peygamberimizin tavsiyelerine göre düzenlemelidir. Onun hayatını örnek almalı ve elinden geldiği ölçüde Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sünnetini yerine getirmelidir.
www.huseyinarasli.com

HADİS VE SÜNNET

Hadis: Peygamber Efendimizin söylediği sözlere denir.

Sünnet: Peygamber Efendimizin söylediği sözler, yaptığı iş ve davranışlar, başkası yaptığında da uygun görüp onayladığı davranışlardır.

• Hadis ve sünnet kavramları birbirleriyle yakın ilişki içindedir. Ancak sünnet hadise göre daha kapsamlıdır. Sünnetin içerisinde hadis de yer alır.
www.huseyinarasli.com
• İslam alimleri sünneti üç bölümde incelemişlerdir. Bunlar; kavlî, fiilî ve takrirî sünnettir.

Kavlî Sünnet: Kavli sünnet Hz. Muhammed'in (s.a.v.) söylediği sözlerdir. Örneğin; "Temizlik imandan gelir", "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir"
www.huseyinarasli.com
Fiilî Sünnet: Peygamberimizin, İslam dininin ilkelerini uygularken ortaya koyduğu davranışlar, söylediği sözler fiili sünnettir. Örneğin; Kur'an'da namazı kılmak birçok ayette emredilmiştir ancak namazın nasıl kılınacağı ayrıntılı olarak anlatılmamıştır. Peygamberimiz namazın kılınışını uygulamalı olarak Müslümanlara öğretmiştir.
www.huseyinarasli.com
Takrirî Sünnet: Peygamberimizin, sahabelerin yaptıkları davranışları uygun görüp onaylamasıdır. Örneğin bir sahabe abdest için su bulamayınca teyemmümle namaz kılmış, sonradan namaz vakti çıkmadığı halde suyu bulunca namazını tekrar kılmaya gerek görmemiştir. Bu konuda Peygamberimizin görüşünü sormuş, O da (s.a.v.) "Namazın tamamdır" diyerek sahabenin davranışını onaylamıştır.

11. sınıf 2. ünite diğer konular için tıklayın ›