Başlıca Hadis Kaynakları

• Peygamber Efendimiz hayatta iken bazı sahabeler O'nun hadislerini ve sünnetini not ettiler. Peygamberimizin yaşamını yakından takip eden ve not alan başlıca sahabeler şunlardır:

» Ebu Hureyre (r.a.)

» Abdullah bin Ömer (r.a.)

» Hz. Aişe (r. anha)

» Enes bin Malik (r.a.)

• Peygamber Efendimizin vefatından sonra İslam coğrafyası çok genişledi. Sahabelerin bazıları savaşlarda şehit oldular, bazıları da vefat ettiler. Peygamberimizin sünnetini bilenlerin sayısı azaldı.
www.huseyinarasli.com
• Bazı art niyetli veya menfaatçi kişiler uydurma hadisler türetmeye başladılar.

• Bütün bu gelişmeler üzerine hadislerin toplanmasına, derlenip yazılmasına ihtiyaç duyuldu. Böylece "hadis" ilmi doğdu.

• Hadis çalışmaları hicrî II. asırdan itibaren başladı. Bu çalışmalar sonucunda Peygamber Efendimizin hadislerinin toplandığı en sağlam altı hadis kitabı oluşturuldu. "Kütüb-ü Sitte" adı verilen bu kaynaklar şunlardır;

Sahih-i Buhari: Muhammed bin İsmail el-Buhari'nin (öl. 869) derlediği hadis kitabıdır. Muhammed Buhari hazretleri altı yüz bin hadis rivayeti arasından titiz bir çalışma sonucunda seçtiği 7397 hadisi eserine almıştır.

Sahih-i Müslim: Müslim bin Haccac el-Kureyşi (öl.883) hazretlerinin eseridir. Müslim bin Haccac titiz bir çalışma yaparak eserine 3000 kadar hadis almıştır.
www.huseyinarasli.com
Sünen-i Ebu Davud: Süleyman bin Eş'as (öl. 888) hazretlerinin eseridir. Kitapta titiz bir çalışmayla seçilmiş yaklaşık 4800 hadis bulunmaktadır.

Sünen-i Nesâi: Ebu Abdurrahman Muhammed bin Şuayb en-Nesai (öl. 916) hazretlerinin eseridir. Kitapta titizlikle seçilmiş 5700 civarında hadis bulunmaktadır.

Sünen-i Tirmizi: Muhammed bin İsa Tirmizi (öl. 892) hazretlerinin derlediği hadis kitabıdır. Kitapta titiz bir çalışmayla seçilmiş yaklaşık 4800 hadis bulunmaktadır.

Sünen-i İbn Mâce: İbni Mâce olarak tanınan Muhammed bin Yezid (öl. 886) hazretlerinin eseridir. Kitapta titiz bir çalışmayla seçilmiş yaklaşık 4000 hadis bulunmaktadır.
www.huseyinarasli.com

Kütüb-i Sitte dışındaki meşhur hadis kaynakları ise şunlardır;

Müsned - Ahmed bin Hanbel (öl. 707)

Muvatta - İmam-ı Mâlik (öl. 795)

11. sınıf 2. ünite diğer konular için tıklayın ›