Din Kültürü 11. Sınıf 1. Ünite Dünya ve Ahiret Özet

1. ÜNİTE DÜNYA VE AHİRET
• Varoluşun ve Hayatın Anlamı
• Ahiret İnancının İnsana Kazandırdıkları
• Ahiret Âlemi
• Ahirete Uğurlama
• Bakara Suresi 153-157. Ayetler
• 1. Ünite Test-1
• 1. Ünite Test-2
• 1. Ünite Test-3
• 1. Ünite Test-4
• Ünite Değerlendirme Testi PDF


Kazanım ve Açıklamaları

1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. Kur’an-ı Kerim’den dünya hayatının amacıyla ilgili örnekler verilmesine özen gösterilir.

2. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar.

3. Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. Ölüm, kabir, berzah âlemi, kıyamet, ba’s, haşir, hesap, cennet ve cehennem kavramlarına yer verilir. Kıyamet ve yeniden diriliş gibi konular akli ve naklî deliller ışığında ele alınır.

4. Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. Vefat edenin vasiyet ve borçları; tekfin ve teçhiz, cenaze namazı, taziye ve Kur’an okuma, dua etmek ve hayır yapmak konularına yer verilir. Cenaze namazına katılmanın ve taziyede bulunmanın, dinî ve insani bir görev olduğuna değinilir. Kültürümüzde cenaze uğurlama ile ilgili gelenekler tanıtılır; ayrıca Alevi-Bektaşilikte yer alan “Hakk’a Uğurlama Erkânı” gibi cenaze uğurlama geleneklerine de değinilir.

5. Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.