Ahiret İnancının İnsana Kazandırdıkları

• Ahiret inancı, İslam'da yer alan altı inanç esasından birisidir. Kur'an'da ahirete iman etmeyi konu alan bir çok ayet vardır. "Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz..." (Nahl suresi, 93. ayet).

• Ahirete inanan bir insan, bir gün Allah'ın huzuruna çıkıp hesap vereceğini bilir ve bu bilinçle yaşar. Allah'ın emirlerine uyar, yasaklarından kaçınır. Kötülüğü ve kötü şeyleri terk eder. Ahlakını güzelleştirir. Salih ameller işlemeye yönelir.
www.huseyinarasli.com
• Ahiret inancı, sayısız nimetle kuşatılan cennete gitme arzusu ile insanları iyiliklere yöneltir. Çeşitli azaplarla kuşatılan cehenneme gitme endişesi ise insanları, kötülüklerden sakındırır.

• Ahiret inancı, toplumda iyilik, mutluluk ve refahın artmasına, kötülüklerin de azalmasına vesile olur.
www.huseyinarasli.com
• İnsan hayatı, bütün yapılanların sorgulanacağı yer olan ahiretin varlığıyla anlam kazanır. Ahiret, ölümün bir son olmadığını aksine daha güzel ve ebedî bir hayatın başlangıcı için bir geçiş olduğunu insana hatırlatır.
www.huseyinarasli.com
• Ahiret inancına sahip bir Müslümanın hayatı, düzen ve disiplin içinde olur. Sorumluluk duygusu artar. Bu durumda bencillik, aşırı hırs ve dünyaya bağlılık yerini sakin, huzurlu ve güvenli bir hayata bırakır.

"İnanan ve yararlı işler yapanlar için hoş bir hayat ve güzel bir gelecek vardır." (Ra'd suresi, 29. ayet)

11. sınıf 1. ünite diğer konular için tıklayın ›