Varoluş ve Hayatın Anlamı

• Allah evrende canlı ve cansız pek çok varlık yaratmıştır. İnsan, irade sahibi ve akıllı bir varlık olduğu için kendisinin ve bu varlıkların varoluş sebebini sorgular.
www.huseyinarasli.com
• İnsanın yaratılış amacıyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de "Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım."(Zâriyât suresi, 56. ayet) ifadesi yer alır. Buna göre İnsan, dünya hayatının bir amacı olduğunu bilmeli, Yüce Allah‘ın rızasına uygun bir yaşam sürmeye özen göstermeli, kulluk vazifelerini yerine getirmelidir.
www.huseyinarasli.com
• Hayatın boş ve sorumluluktan uzak olduğu inancı, insanları büyük bir bunalıma ve boşluğa sürükler. İnsan bu durumda hayatı anlamsız ve gereksiz görür, büyük bir manevi çöküntüye girer.
www.huseyinarasli.com
• Ölümle birlikte yok olup gideceğini düşünen bir insan için dünyadaki hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Dostlukların, sevginin, yaptığı iyiliklerin, yaşadıklarının bir karşılığı ve devamı olmayacağını düşünen insana hayatın güzellikleri zevk vermez. Ayrıca insanların işledikleri kötü davranışlardan sorumlu tutulmayacağı düşüncesi, birçok olumsuz davranışa neden olur. İnsanlar; yalan, ikiyüzlülük, dedikodu, haksız kazanç, hırsızlık gibi kötü davranışlardan sakınmayacak hâle gelirler. Yanlış düşüncelere kapılmış olan insanların sayıca arttığı toplumlarda ise düzenden ve istikrardan söz etmek mümkün olmaz.
www.huseyinarasli.com
• Allah insanı belirli bir amaç için yeryüzüne göndermiştir. Bu sebeple insan Allah'a karşı sorumluluklarının farkında olarak hayatını bu amaca uygun yaşamaya çalışmalıdır.

11. sınıf 1. ünite diğer konular için tıklayın ›