İnsanın Allah İle İrtibatı

Dua: Dua, Allah Teâlâ’nın yüceliği karşısında kulun aczini itiraf etmesi, isteklerini O’na arz ederek O’nun lütuf ve yardımını dilemesidir. Kâinatta varlıkların her biri kendi dilince Rabbini tesbih edip O’na dua etmektedir. Kur’an-ı Kerim’de "De ki: Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin..." (Furkan suresi, 77. ayet) buyrularak duanın önemine işaret edilmiştir. Dua, kulun Rabbi katında değer kazanmasını sağlar. Dua doğrudan Allah’a (c.c.) yapılır. O’ndan başka varlıklara dua edilmez. "Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz." (Fatiha suresi, 5. ayet) Duada sabırlı olmak önemlidir. Ayrıca duaya konu olan istek ve niyazların hayırlı işlere yönelik olması gerekir.
www.huseyinarasli.com
İbadet: İbadet, Allah’a (c.c.) gönülden isteyerek yönelmek, tapmak, boyun eğmek ve itaat etmektir. İnsan ibadet sayesinde gönülden Allah’a (c.c.) yönelir O’nunla irtibata geçer. "Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz..." (Bakara suresi, 21. ayet) İbadet sadece Allah'a yapılır. Çünkü ibadete layık olan tek varlık odur. İbadet etmek insanı Rabb'ine yaklaştırır.
www.huseyinarasli.com
Tövbe: Tövbe, insanın bilerek veya bilmeyerek yaptığı hata, kusur, büyük ve küçük günahlarından dolayı pişman olup bir daha aynı günahları yapmamaya karar vererek vazgeçmesidir. İstiğfar, günahların Allah (c.c.) tarafından bağışlanması için af dilemektir. İstiğfar sözle; tövbe ise fiili olarak yapılan bağışlanma isteğidir. Tövbe, Hz. Peygamber’in ifadesiyle işlenen günahı tamamen bırakıp bir daha ona dönmemektir. Hata ve günahlar insan benliğinde yaralar açar. İnsan, ruhunun derinliklerinde acılar hisseder, sığınılacak bir merci arar. Böyle durumlarda insan hemen Rabb’iyle irtibat kurmalı, O'na tövbe ve istiğfarda bulunmalıdır. "Her kim de işlediği zulmün arkasından tövbe edip durumunu düzeltirse kuşkusuz Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." (Mâide suresi, 39. ayet)
www.huseyinarasli.com
Kur'an Okuma: Kur’an okumaya genel olarak kıraat denir. Hem okumak hem de emir ve yasaklarını hayata geçirmek amacıyla Kur’an okumaya ise tilavet denir. Tilavet ideal olan okuma biçimidir. Çünkü ilahi kitaplar sadece okunmak için değil, aynı zamanda hükümlerinin uygulanması için gönderilmiştir. Kişi Kur’an okuduğunda Rabb’iyle irtibat kurmuş olur. Kur’an okumak Yüce Allah’la konuşmak gibidir. Kur’an okurken Allah’ın (c.c.) sözleri üzerine düşünüp öğüt almaya çalışılmalıdır. Allah’ın (c.c.) ayetlerini okumak müminin Rabb’iyle irtibatını pekiştirir ve inancını arttırır.

10. sınıf 1. ünite diğer konular için tıklayın ›