Kur'an-ı Kerim'de İnsan ve Özellikleri

• Evrendeki tüm varlıkları ve insanı Allah yaratmıştır. Tîn suresi, 4. ayetinde belirtildiğine göre Allah insanı en güzel biçimde yaratmıştır. Ayrıca Rabb'imiz insana akıl nimeti vermiş, düşünmeyi, konuşmayı ve yazmayı öğretmiştir. Bu şekilde Allah (c.c.) insanın bu dünyadaki yaşamını kolaylaştırmıştır.

• Evrendeki her varlığın bir amacı olduğu gibi insanın da hayatta bir amacı vardır. Kur’an-ı Kerim’e göre insanın yaratılış amacı Allah’ı tanıması, O’na kulluk etmesi ve bu dünyanın bir imtihan yeri olduğunu bilerek iyi ameller ortaya koymasıdır.
www.huseyinarasli.com
• Kur’an-ı Kerim’e göre insanın hedefi doğru yolu bulmak olmalıdır. İnsanı doğru yola ulaştıracak ilk adım Yüce Allah’a iman etmektir.

• Kur’an-ı Kerim’e göre ilahi irade insana son derece büyük bir rol vermiş ve onu yeryüzünde halife yapmıştır. Bakara suresinin 30. ayetinde "Hani Rabbin meleklere, ‘Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.’ demişti..." buyrulmuştur. Bu durum insan için büyük bir onurdur. Buna göre insan ilahi irade doğrultusunda dünyayı güzelleştirmek için çalışmalıdır.
www.huseyinarasli.com
• İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesi olduğu için büyük bir sorumluluk üstlenmiştir. Yeryüzünde sorumlu tutulan tek varlık insandır. Kur’an-ı Kerim insanın yüklendiği bu sorumluluğu "emanet" kavramıyla ifade eder. Bu konuda Kur’an’da "Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumluluğundan) korktular. Onu insan yüklendi..." buyrulur. (Ahzab suresi, 72. ayet)
www.huseyinarasli.com
• Kur’an-ı Kerim’e göre insanın yücelmesi ve alçalması kendi elindedir. İnsanın özgür iradesiyle yaptığı tercih ve tutumları bu süreçleri belirler.

• İslam inancına göre insan iyi ve güzel davranışlar yapmakla yükümlüdür. Kur’an-ı Kerim’de adalet, iyilik ve doğruluk gibi güzel davranışlar sergilemeleri insanlara öğütlenmiştir. Bunun yanında kul hakkı yemek, yalan söylemek ve büyüklenmek gibi kötü davranışlardan uzak durulması gerektiği dile getirilmiştir.

10. sınıf 1. ünite diğer konular için tıklayın ›