Bakara Suresi 153-157. Ayetler

Din kültürü ve ahlak bilgisi 11. sınıf 1. ünite 5. kazanım "Kur'an'dan Mesajlar: Bakara Suresi 153-157. Ayetler"

• "Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah‘tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir." (Bakara suresi, 153. ayet)

Bu ayette sabrın önemine dikkat çekilmektedir. İman edenler için sabır, pasif bir bekleyiş değil aktif bir hareketliliktir. Bu ayette mevcut duruma çaresizce sızlanmak değil, olumsuzluktan çıkış için arayış tavsiye edilmiştir. Bu sabır arayışı namazla birlikte yapılmalıdır.

• "Allah yolunda öldürülenlere ”ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz." (Bakara suresi, 154. ayet)
www.huseyinarasli.com
Ayet-i kerimede ilk istenen; Allah yolunda malıyla, canıyla cihad ederken şehit düşenlere ölü denilmemesidir. Allah Teala yolunda şehit olmak, sıradan bir ölüm gibi değildir. Şehitler Allah katında, O’nun lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar.

• "Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar, başlarına bir musibet gelince ‘Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah‘a aidiz ve şüphesiz O‘na döneceğiz’ derler. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır." (Bakara suresi, 155-157. ayetler)

Bu ayetlerde Müslümanların biraz korkuyla, açlıkla, mal, can ve ürünlerden eksiltilerek deneneceği kesin bir dille ifade edilmiştir. Ayet-i kerime Müslümanların Medine döneminin ilk yıllarında çektikleri can, mal ve güvenlik sıkıntılarına işaret etmektedir. Ayetin anlamı ve amacı bu manada mutlak ve geneldir. Allah (c.c.), Müslümanları o zaman imtihan ettiği gibi dilediği her zaman da imtihan eder. Yüce Allah’a dayanıp sıkıntılara yenik düşmeyenler hem dinî hem de dünyevi bakımdan hep kazanmışlardır.

11. sınıf 1. ünite diğer konular için tıklayın ›