Din Kültürü 10. Sınıf 2. Ünite Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik Özet

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) VE GENÇLİK
• Kur'an-ı Kerim'de Gençler
• Bir Genç Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)
• Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençler
• Bazı Genç Sahabiler
• Âl-i İmran Suresi 159. Ayet
• 2. Ünite Test-1
• 2. Ünite Test-2
• 2. Ünite Test-3
• Ünite Değerlendirme Testi


KAZANIMLAR

1. Kur’an-ı Kerim’den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir.

2. Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir.

3. Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir.

4. Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. "Hz. Ali, Erkam b. Ebi’l-Erkam, Mus'ab b. Umeyr, Üsame b. Zeyd, Muaz b. Cebel, Hz. Aişe, Hz. Fatıma, Esma binti Ebi Bekir ve Cafer b. Ebi Talib konularına yer verilir.

5. Âl-i İmrân suresi 159. ayette verilen mesajları değerlendirir. Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.

Ünite genelinde sahabiler ve özellikleri verilirken kronolojik ayrıntılara girilmez; sahabilerin ön plana çıkan özellikleri üzerinde durulur.

Ünitede konuların özelliğine göre başta ayet ve hadisler olmak üzere sözlü ve yazılı edebiyatımızdan (hikâye, şiir, beyit gibi) düzeye uygun metinlerden yararlanılır.